Αρχική / ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η  Ομοσπονδία  διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που προέκυψε από τις εκλογές της 23 Φεβρουαρίου 2014, αποτελούμενο από:

Πρόεδρος: Παναγής  Γιάννης (ΣΠΗΕΦ  Ν. Σερρών)

Αντιπρόεδρος: Τόκας  Αστέριος (ΣΠΗΕΦ Ν. Πιερίας)

Γεν. Γραμματέας: Τσικούρας Πέτρος  (ΣΠΗΕΦ Ν. Θεσσαλονίκης)

Ταμίας: Γλαράκης Δημήτρης (ΣΠΗΕΦ Ν. Πέλλας)

Οργ. Γραμματέας: Νίκας  Αρης  (ΣΠΗΕΦ Ν.Πιερίας)

Μέλη: Ιωαννίδης  Δημήτρης (ΣΠΗΕΦ  Ν. Καβάλας)
           Φαρμάκης Κωνσταντίνος (ΣΠΗΕΦ  Ν. Ημαθίας)