Αρχική / ΝΕΑ / Αιτήματα διόρθωσης ποσού επιχορήγησης στο πλαίσιο υπαγωγής επενδύσεων φωτοβολταϊκών στο ν. 3299/2004

Αιτήματα διόρθωσης ποσού επιχορήγησης στο πλαίσιο υπαγωγής επενδύσεων φωτοβολταϊκών στο ν. 3299/2004

Με την υπ. αριθμ. 18570/26.04.2013 Εγκύκλιο του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή του ν. 4146/2013, δόθηκε η δυνατότητα στους επενδυτές που υπέστησαν αναδρομική περικοπή του κόστους του υπαγόμενου στον αναπτυξιακό νόμο 3299/2044 επενδυτικού τους σχεδίου, να υποβάλλουν αίτημα για τη διόρθωση του ποσού της επιχορήγησης, που είχαν δικαίωμα να λάβουν προς υλοποίηση των εν λόγω επενδυτικών σχεδίων. Υπενθυμίζεται ότι η ως άνω δυνατότητα αναμόρφωσης των Αποφάσεων Ολοκλήρωσης βρίσκει έρεισμα στις εξής κανονιστικές διατάξεις: Δυνάμει του αρ. 3 του ν. 4098/2012 (ΦΕΚ Α’249/20.12.2012) περί Επενδυτικών Σχεδίων ορίζονται τα εξής: «Επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις των νόμων 2601/1998 (Α΄ 81), 3299/2004 (Α΄261) και 3908/ 2011 (Α΄ 8) όπως ισχύουν, καθώς και σε μεταγενέστερους νόμους που αφορούν ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων, διέπονται, ως προς την εφαρμογή των νόμων αυτών, από τις διατάξεις που ισχύουν κατά το χρόνο αίτησης υπαγωγής, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από ειδικές ή μεταβατικές διατάξεις». Σύμφωνα με την παρ. 21 του αρ. 20 του ν. 4146/2013 (ΦΕΚ Α’ 90/18.4.2013) τροποποιήθηκε η περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 241 του ν. 4072/2012 ως εξής: «β. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζεται ενιαίο ενισχυόμενο κόστος επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια κατά την υπαγωγή και κατά την ολοκλήρωσή τους, με κριτήρια την περίοδο υλοποίησης, την ονομαστική ισχύ τους, το είδος του μηχανολογικού εξοπλισμού τους, καθώς και τα πρόσθετα χαρακτηριστικά τους. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται για επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια για τα οποία έχει υποβληθεί αίτημα υπαγωγής μετά την έκδοση του παρόντος νόμου» (νοείται ο ν. 4072/2013) Βάσει του ανωτέρω νομικού πλαισίου και σε εφαρμογή της Εγκυκλίου υπ. αριθμ. 18570/26.04.2013, οι επενδυτές δύνανται να προβούν σε διατύπωση αιτημάτων για έκδοση αποφάσεων αναμόρφωσης/τροποποίησης του κόστους για όσα επενδυτικά σχέδια είχαν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004 πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4072/2013 και στα οποία έγινε οριζόντια περικοπή του κόστους βάσει των Υπουργικών Αποφάσεων υπ. αριθμ. 26430/15.06.2012 και 39433/4.10.2012. Παρατηρείται εντούτοις το φαινόμενο η Διοίκηση να απορρίπτει τα αιτήματα αναμόρφωσης των αποφάσεων ολοκλήρωσης σε εκείνη την κατηγορία επενδυτών τα επενδυτικά σχέδια των οποίων υπέστησαν αναδρομική περικοπή του ποσού της επιχορήγησης πριν την έκδοση των ανωτέρω Υ.Α. βάσει αυθαίρετου πίνακα ενιαίου τυποποιημένου κόστους. Η ως άνω απόρριψη, όμως, των νομίμως υποβληθέντων αιτημάτων διόρθωσης εκ μέρους των εν λόγω επενδυτών, παρουσιάζει πλειάδα ουσιωδών νομικών πλημμελειών, συν τοις άλλοις καθότι προβαίνει σε μια νομικά μετέωρη διαφοροποίηση ομάδων επενδυτών επί τη βάσει αυθαιρέτων κριτηρίων. Με βάση τα ανωτέρω, οι επενδυτές δύνανται να αναζητήσουν συγκροτημένη έννομη προστασία έναντι της προαναφερόμενης αμφιβόλου νομιμότητας απόρριψης, συν τοις άλλοις δια της προσφυγής στα αρμόδια δικαστήρια.

Επιμέλεια στήλης: «Μεταξάς & Συνεργάτες – Δικηγόροι & Νομικοί Σύμβουλοι» (www.metaxaslaw.gr)

Αναδημοσίευση  απο   Energypress .

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

To email σας δεν θα δημοσιευθεί.Υποχρεωτικά πεδία * *

*

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.