Αρχική / ΓΕΝΙΚΑ / ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ <<ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ >> ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ <<ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ >> ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

                                                            ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 22/5/2019

Αρ. Πρωτ/λου 26_5/2019

Ημερ/νία 22/5/2019

 

Θέμα:  Παρεμβάσεις της ΠΟΣΠΗΕΦ στις διαβουλεύσεις της ΡΑΕ σχετικά με τις τροποποιήσεις του Κώδικα ΔΑΠΕΕΠ (ΕΤΜΕΑΡ) και του ΚΣΗΕ (επιστροφή πλεονάσματος ΕΛΑΠΕ στους Προμηθευτές)

 

 

Η Ομοσπονδία στις παρεμβάσεις της επι των 2 διαβουλεύσεων της ΡΑΕ, σχετικά με την τροποποίηση του Κώδικα ΔΑΠΕΕΠ περί ΕΤΜΕΑΡ και την τροποποίηση του ΚΣΗΕ για την επιστροφή ποσών της Χρέωσης Προμηθευτών στους Προμηθευτές, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τις σημαντικές αστοχίες, ελλείψεις και τις πρακτικές «αποψίλωσης» του ΕΛΑΠΕ.

Στο παρόν, έχει καταργηθεί το Τέλος Λιγνίτη, η συνεχώς μειούμενη Χρέωση Προμηθευτών, των ετών 2019-2020, καταργήθηκε 2 χρόνια νωρίτερα και προβλέπεται προσωρινή εκκαθάριση με επιστροφή ποσών ύψους 121εκατ ευρώ και η καταβολή του ΕΤΜΕΑΡ πρακτικά εναπόκειται στη «καλή τη πίστει» των Προμηθευτών.

Εάν τα ανωτέρω δεν είναι «αποψίλωση» του ΕΛΑΠΕ τότε αναρωτιόμαστε εάν θα πρέπει να περιμένουμε και άλλες ανάλογες «απορρυθμίσεις»! 

 

Όσον αφορά την τροποποίηση του κώδικα ΔΑΠΕΕΠ, η μη ύπαρξη όχι μόνο της Υ.Α του αρ. 4  παρ. 10 του ν.4585 αλλά και οποιασδήποτε αναφοράς, στην υπό διαβούλευση πρόταση του ΔΑΠΕΕΠ, στους αναγκαίους μηχανισμούς χρηματοοικονομικού κινδύνου του ΔΑΠΕΕΠ θα έπρεπε να ήταν απαράβατη προϋπόθεση για την συγκεκριμένη τροποποίηση.

 

Στην επιστολή μας αναφέρουμε χαρακτηριστικά:

«.Σε κάθε περίπτωση είναι στρεβλή πρακτική να δημοσιεύεται ελλιπής η εν λόγω διαβούλευση, για την τροποποίηση του Κώδικα ΔΑΠΕΕΠ όσον αφορά το ΕΤΜΕΑΡ, με την δικαιολογία που εκφράζουν κάποιοι κύκλοι «…λόγω της αναγκαιότητας τιμολόγησης του ΕΤΜΕΑΡ Απριλίου 2019 τις επόμενες μέρες από τον ΔΑΠΕΕΠ…». Η τιμολόγηση του ΕΤΜΕΑΡ από τον ΔΑΠΕΕΠ αναφέρεται στον ν.4585 από 24/12/2018 (δηλ. προ 5 μηνών) και ειδικότερα στην παρ 1 του αρ.4, ενώ οι εγγυήσεις του Κεφ 8 του Κώδικα ΔΑΠΕΕΠ υπήρχαν από 18/6/2018 (δηλ. προ 11 μηνών). Υπενθυμίζουμε ότι μέχρι και στον Πίνακα Ποσών Εγγύησης του Κώδικα ΔΑΠΕΕΠ και ειδικότερα στο πεδίο Ελάχιστες Εγγυήσεις (€) υπάρχει η αναφορά ΕΕ ΕΤΜΕΑΡ (€) από 18/6/2018….

Βάση των ανωτέρω, αξιότιμε κε Μπουλαξή σας καλούμε:

1)         Να αναστείλετε την παρούσα διαβούλευση καθώς δεν έχει προηγηθεί, με βάση τις προβλέψεις του Κώδικα ΔΑΠΕΕΠ – του ν.4585 αλλά και τις κατευθύνσεις της 2ης Μεταμνημονιακής Αξιολόγησης, η σχετική διαδικασία για τον ορισμό των εγγυήσεων – εξασφαλίσεων του ΔΑΠΕΕΠ έναντι των Προμηθευτών.

2)         Να τεθεί άμεσα σε διαβούλευση ρεαλιστικός μηχανισμός, ο οποίος θα περιλαμβάνει την αποφασιστική ιδιότητα της ΡΑΕ ως ανεξάρτητος ελεγκτής και ρυθμιστής της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, για την παροχή στον ΔΑΠΕΕΠ των κατάλληλων εργαλείων εξασφάλισης του ΕΛΑΠΕ έναντι χρηματοοικονομικών κινδύνων.

Στην βάση των ανωτέρω η ΠΟΣΠΗΕΦ είναι στην διάθεση σας για την διερεύνηση πρότασης η οποία θα λαμβάνει υπ΄ όψιν την εξασφάλιση του ΕΛΑΠΕ για την είσπραξη του ΕΤΜΕΑΡ, το οποίο με βάση την απόφαση του ΣτΕ 3366/2016 συνιστά τίμημα της αγοράς της εν λόγω ενέργειας από ΑΠΕ-ΣΗΘΥΑ.

Παράλληλα, ο εν λόγω μηχανισμός θα λαμβάνει υπ΄ όψιν  την λειτουργία συνολικά της νέας χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία είναι διαμοιρασμένη σε εταιρείες – πυλώνες, οι οποίες διαθέτουν η κάθε μια μηχανισμούς εξασφάλισης χρημοτοοικονομικού κινδύνου για την εύρυθμη λειτουργία του συνόλου της χονδρεμπορικής αγοράς.

Σε συνέχεια αυτού και υπο το πρίσμα ότι ο ΔΑΠΕΕΠ είναι μέρος των πυλώνων της λειτουργίας της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ο προτεινόμενος μηχανισμός εξασφάλισης του ΔΑΠΕΕΠ θα ενσωματώνεται στην βάση των συνολικών προβλέψεων για την εξασφάλιση χρημοτοοικονομικού κινδύνου της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

 

Τέλος, η Ομοσπονδία έχει αποδείξει ότι εξετάζει στις ενέργειες της, την συνολική κατάσταση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και παρεμβαίνει με γνώμονα ότι οι ΑΠΕ-ΣΗΘΥΑ είναι μέρος αυτής. Είναι όμως ιδιαίτερα ανησυχητικό και λυπηρό οι ΑΠΕ-ΣΗΘΥΑ να λογίζονται ως μέρος της αγοράς μόνο στις υποχρεώσεις και στα ελλείματα και όχι στους αναγκαίους μηχανισμούς οι οποίοι διασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία στο σύνολο της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην οποία ανήκουν…»

 

Σχετικά με την επιστροφή της Χρέωσης Προμηθευτών αποτυπώνουμε την νομοθετική πορεία της Χρέωσης Προμηθευτών, εντός του 2018, ώστε να γίνει κατανοητή η εξέλιξη της από διττού εξασφαλιστικού χαρακτήρα έσοδο (λογιστικό και ταμιακό) σε εκροή του ΕΛΑΠΕ, την στιγμή που υπάρχει σημαντικό ταμιακό έλλειμμα.

 

Παράλληλα καταδεικνύουμε και τις αντιφάσεις σχετικά με την Χρέωση Προμηθευτών στο ακόλουθο απόσπασμα από την επιστολή μας:

 

«…Το γεγονός ότι η συνεχώς μειούμενη Χρέωση Προμηθευτών, των ετών 2019-2020, καταργήθηκε 2 χρόνια νωρίτερα και στο παρόν προβλέπεται προσωρινή εκκαθάριση με επιστροφή ποσών ύψους 121εκατ ευρώ (ήτοι το 50% του συνολικού εσόδου για το 2018 κατόπιν και της απομείωσης της στο 65% από 1/14/2018), από το λογιστικό πλεόνασμα του ΕΛΑΠΕ 2018 (βλ. Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Ιανουάριος 2019), δεν αφήνει καμία αμφιβολία για την αντίφαση μεταξύ της ιδιαίτερα ευνοϊκής κατάληξης της Χρέωσης Προμηθευτών για τους Προμηθευτές και τις αρνητικές επιπτώσεις στον ΕΛΑΠΕ. Εξάλλου η προηγούμενη αντίφαση δεν είναι και η μοναδική όσον αφορά την Χρέωση Προμηθευτών. Στο παρελθόν, ήταν γνωστή η αρνητική άποψη των Θεσμών σχετικά με την Χρέωση Προμηθευτών και η προσπάθεια που έγινε τον Μάρτιο του 2018, τόσο από την Ελληνική Κυβέρνηση αλλά και από φορείς εκπροσώπησης ΑΠΕ, ώστε αυτή να μην καταργηθεί λόγω του κινδύνου αρνητικών επιπτώσεων  στον ΕΛΑΠΕ. Παραδόξως, κατόπιν 8 μηνών με τον ν.4585, είχαμε την άμεση κατάργηση της Χρέωσης Προμηθευτών και επιστροφή ποσών στους Προμηθευτές, ενώ στην 2η Μεταμνημονιακή Αξιολόγηση υπήρξε η προτροπή των Θεσμών να μην επιστραφούν τα εν λόγω ποσά στους Προμηθευτές εφόσον υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στον ΕΛΑΠΕ!..»

Καταλήγοντας, μπορεί η παρούσα διαβούλευση να είναι σε συνέχεια των προβλέψεων του ν.4585 (παρότι βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με τις προβλέψεις της 2ης Μεταμνημονιακής Αξιολόγησης), αυτό  όμως δεν σημαίνει ότι είναι ορθολογικό να προβλέπονται εκροές (ταμιακές ή και λογιστικές) από τον ΕΛΑΠΕ προς τους Προμηθευτές μη λαμβάνοντας υπ΄ όψιν :

  1. την ελλειμματική ταμιακή κατάσταση και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές Προμηθευτών,
  1. την ανυπαρξία των μηχανισμών εξασφάλισης στον Κώδικα ΔΑΠΕΕΠ (για τους οποίους τοποθετηθήκαμε στην σχετική διαβούλευση με την επιστολή μας αρ. πρωτ. 24_5/2019) και
  2. την μη πραγματοποίηση των εκκαθαρίσεων ΕΤΜΕΑΡ 2017-2018 οι οποίες, ενδεχομένως, να επαναπροσδιορίσουν τα λογιστικά πλεονάσματα των ετών 2017-2018 και κατά συνέπεια τα ποσά προς επιστροφή της Χρέωσης Προμηθευτών.

Είμαστε κάθετα αντίθετοι με την λογική του αρ. 4 του ν.4585 και σε συνέχεια με την παρούσα πρόταση του ΔΑΠΕΕΠ καθώς οι προβλέψεις πιστώσεων προς τους Προμηθευτές και το ταμιακό έλλειμμα του ΕΛΑΠΕ, το οποίο επιλέξαμε στο παρόν να μην ποσοτικοποιήσουμε, δημιουργεί περαιτέρω αρνητικές συνθήκες τόσο για τους παραγωγούς ΑΠΕ-ΣΗΘΥΑ όσο και στο θετικό momentum που υπάρχει για νέες επενδύσεις στις ΑΠΕ…»

 

Η Ομοσπονδία στις εν λόγω διαβουλεύσεις, πέραν των σχετικών θεμάτων, καταδεικνύει και την συνολική κατάσταση που έχει επέλθει τόσο ο ΕΛΑΠΕ αλλά και ο ΔΑΠΕΕΠ λόγω των «ολιγωριών» και των συνεχόμενων «απορρυθμίσεων». Αυτές οι πρακτικές βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση τόσο με τις κατευθύνσεις του ΕΣΕΚ όσο και με τις γενικότερες εξαγγελίες για σημαντική ανάπτυξη των ΑΠΕ λόγω της εξυγίανσης του ΕΛΑΠΕ. Διερωτόμαστε τι θα σκέφτονται οι επενδυτές στις ΑΠΕ βλέποντας αυτές τις διαβουλεύσεις;;

 

Με εκτίμηση

Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΟΣΠΗΕΦ

 

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

To email σας δεν θα δημοσιευθεί.Υποχρεωτικά πεδία * *

*

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.