Αρχική / ΝΕΑ / ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΝΕΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ .

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΝΕΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ .

Σας ανακοινώνουμε την ίδρυση συλλόγου παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταικά νομού Ηρακλείου.

Είμαστε ένας νέος σύλλογος, με μέλη που προέρχονται κυρίως από τον ΣΠΗΕΦ Ανατολικής Κρήτης.

Προχωρήσαμε στην ίδρυση του συλλόγου αυτού, λόγω σοβαρών διαφωνιών σχεδιασμού και στρατηγικής με τον ΣΠΗΕΦ Ανατολικής Κρήτης.

 

Τα θέματα με τα οποία προτίθεται να ασχοληθεί ο σύλλογος, είναι τα παρακάτω 

 

1. Ζητάμε την ακύρωση του new deal, γιατί ο στόχος του δεν ήταν η μείωση του ελλείμματος, αλλά η εισαγωγή νέων μονάδων στο σύστημα με καλύτερους όρους.Θα υποβάλουμε σκέψεις και προτάσεις στο αρμόδιο πανελλήνιο όργανο προς επεξεργασία και συζήτηση. Θα συνεχίσουμε συντεταγμένα το νομικό αγώνα για την επαναφορά των τιμών μας στα προ new deal επίπεδα.

 

2. Συμπορευόμαστε με την ΠΟΣΠΗΕΦ στη διεκδίκηση των αιτημάτων μας, και συσπειρωνόμαστε για να καταπολεμήσουμε τα επόμενα επαχθή μέτρα που πρόκειται να έρθουν. 

 

3. Είμαστε υπέρ του net metering αλλά όχι με τον τρόπο που προωθείται , ο οποίος θα οδηγήσει σε νέα κατάρρευση τον ειδικό λογαριασμό.

 

4. Ζητάμε και προσπαθούμε τα όποια μικρά έσοδα μπορούμε να έχουμε από ενεργειακά πιστοποιητικά να βοηθήσουν τους συλλόγους και την ΠΟΣΠΗΕΦ στην προσπάθεια για την άρση των αδικιών που έγιναν με το new deal.

 

5. Ζητάμε επιτροπή παρακολούθησης του ειδικού λογαριασμού , για να μην έχουμε παρόμοια με το new deal δυσάρεστα μέτρα τα επόμενα χρόνια.

 

6. Πέραν αυτών, προτιθέμεθα να  ασχοληθούμε με θέματα ομαδικής ασφάλισης πάρκων και προβλημάτων με τις ασφαλιστικές εταιρίες. Επίσης με θέματα προβλημάτων συντήρησης και παρακολούθησης πάρκων από εταιρίες και αντικαταστάσεις υλικών από προμηθευτές που δεν είναι συνεπείς. 

 

7. Εξετάζουμε την υποβολή μηνυτήριας αναφοράς κατά παντός υπευθύνου για τη δημιουργία του ελλείμματος του ειδικού λογαριασμού.

 

8. Θα συμπορευτούμε με την ΠΟΣΠΗΕΦ στο θέμα του  τρόπου της ιδιωτικοποίησης του ΑΔΜΗΕ, που είναι ίσως το μεγαλύτερο θέμα μας.  Σήμερα, ήταν στο ΣΤΕ η συζήτηση για την αγωγή των εργαζομένων και των συνταξιούχων της Δ.Ε.Η. κατά της ιδιοτικοποίησης του ΑΔΜΗΕ. Παρόντες ήταν οι δικηγόροι των ΛΑΓΗΕ – ΔΕΔΔΗΕ για παρέμβαση. Έπρεπε οι σύλλογοι να έχουν κάνει παρέμβαση, αλλά δυστυχώς φάνηκαν ξανά πολύ λίγοι. Λάμψαμε δια της απουσίας μας.

 

Λαμβάνοντας υπόψη όλες αυτές τις σύνθετες παραμέτρους που δημιουργούν ένα πολύ δυσοίωνο μέλλον για τον κλάδο οι ΣΠΗΕΦ Ανατολικής Κρήτης, Ρεθύμνου, Χανίων και Δωδεκανήσου, εξαντλούν τη δραστηριότητά τους σε προτάσεις χωρίς νόημα. 

 

Θα θέλαμε να σχολιάσουμε την εκτύπωση και διανομή φυλλαδίου με θέσεις από τους ΣΠΗΕΦ Ανατολικής Κρήτης, Ρεθύμνου, Χανίων και Δωδεκανήσου

 

Επικροτούμε την κίνηση αυτή. Περιλαμβάνει μια απλουστευμένη λογική, που αν και βασίζεται απλώς σε παραδοχή μέσου όρου κόστους, είναι μια καλή προσέγγιση, χωρίς να μπορεί να καταδείξει το πρόβλημα σε όλη του την έκταση.

 

Οφείλουμε να διατυπώσουμε την πλήρη και απόλυτη αντίθεσή μας στην πρόταση προς το ΥΠΑΝ που περιλαμβάνεται στη σελίδα 2. 

 

Η πρόταση λέει επιγραμματικά, να δοθεί επιλογή στους παραγωγούς να εκταμιεύσουν ποσό μέχρι το 20% της επένδυσής τους, και να ενταχθούν στην κατηγορία ”Χωρίς επιδότηση”.

 

Ως εκπρόσωπος του συλλόγου μας, θα έλεγα ότι δε δικαιούται σύλλογος να κατεβάζει οποιαδήποτε πρόταση, αποδεχόμενος κάτι λιγότερο από αυτό που είχαμε πριν το new deal. Άρα, δε μπορεί να είναι θέση μας. Πιθανόν να χρησιμοποιηθεί ως ισχυρισμός και από τους αντιδίκους μας στη δικαστική διαμάχη, αποδυναμώνοντας τις διεκδικήσεις μας.

 

Πέραν τούτου, δεν είναι αρμόδιοι τοπικοί σύλλογοι, να κατεβάζουν πρόταση που αφορά μέλη άλλων συλλόγων, όπως π.χ. στο διασυνδεδεμένο σύστημα. Οι τοπικοί σύλλογοι είναι πρωτοβάθμια όργανα. Μοναδικός αρμόδιος για υποβολή πρότασης που αφορά το σύνολο των παραγωγών της επικράτειας, είναι ένα δευτεροβάθμιο όργανο.

 

Επίσης, δε δικαιούνται οι σύλλογοι να αναγράφουν ότι εκπροσωπούν το σύνολο των παραγωγών της περιοχής τους, σε θέματα που δεν τυγχάνουν κοινής αποδοχής. Σε μια κρίση ρεαλισμού, θα λέγαμε ότι εκπροσωπούν μόνο τους ταμειακά ενήμερους, αυτούς δηλαδή που ασχολούνται και έχουν ενημερωθεί. Αλλά ας δεχτούμε ότι εκπροσωπούν και εκείνους που απλά γράφτηκαν κάποια στιγμή, και δεν ασχολήθηκαν ξανά, ούτε πλήρωσαν τη συνδρομή τους. Όχι όμως για λόγους εντυπώσεων να δείχνουν ότι εκπροσωπούν το σύνολο των παραγωγών. Πόσο μάλλον όταν είχαν ενημερωθεί για την αντίθεση του υπό σύσταση συλλόγου μας στην πρόταση αυτή, και απλά μείωσαν το πλήθος των ”εκπροσωπούμενων” κατά 4 εταιρίες. (Τόσες ήταν οι αιτήσεις διαγραφής στον Σ.Π.Η.Ε.Φ.Α.Κ.) Στο site δε, εξακολουθεί να παραμένει το αρχικό κείμενο, που περιλαμβάνει ως υποστηρικτές και τις εταιρίες που διαγράφηκαν!!

 

Ας πάμε όμως στην ουσία της πρότασης.

 

Ζητείται δυνατότητα εκταμίευσης του 20% επί ποιου ποσού; 

Όταν υποβάλαμε στον  ΔΕΔΔΗΕ τα στοιχεία κόστους, για ένταξη στις κατηγορίες Χωρίς ή Με επιδότηση, υπολογίστηκαν ως κόστος και οι τόκοι των δανείων έως 31/12/2013. Αν υπολογιστεί το 20% της συνολικής δαπάνης έως την εκταμίευση του αναπτυξιακού όταν αυτή γίνει, μπορεί ακόμα και να είναι αυξημένο το ποσό που θα πάρουμε σε σχέση με το ήδη εγκεκριμένο. Υπερβάλλουμε λίγο, θέλοντας να επισημάνουμε την ταχύτητα με την οποία κινείται η εκταμίευση του αναπτυξιακού. Αν και πολύ σημαντική παράμετρος αυτή, είναι κάτι που δεν έχει καθοριστεί και πρέπει να ληφθεί υπόψη.

 

Ο μεγαλύτερος όγκος παραγωγών, έχει εκχωρήσει την είσπραξη του αναπτυξιακού νόμου σε τράπεζα, έχοντας πάρει ισόποσο βραχυπρόθεσμο (ή τουλάχιστον έτσι νόμιζαν) δάνειο.

Ακριβώς εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα. Εφόσον η απαίτησή μας αυτή είναι εκχωρημένη, ο μόνος που έχει λόγο για την επιλογή της εκταμίευσης μέρους ή όλου του ποσού, είναι η τράπεζα. 

 

Συζήτησα με τοπικά υψηλόβαθμα στελέχη τραπεζών, αλλά και με ανθρώπους της κεντρικής διοίκησης. Η θέση τους είναι ότι μια που ελέγχονται πια από την ΕΚΤ και το ΤΧΣ, δε μπορούν να αφήσουν ανεξόφλητο τμήμα του βραχυπρόθεσμου δανείου χωρίς εξασφάλιση. Πόσο μάλλον, όταν η εξασφάλιση για το μακροπρόθεσμο δάνειο έχει καταρρεύσει. Η παραγωγή πληρωνόταν με τιμή 0,50 € / ΚWH αρχικά, και έπεσε στα 0.35 / ΚWH. Πάλι καλά που δε μας ζητήθηκε πρόσθετη εξασφάλιση. (Αν και υπήρξαν τέτοιες σκέψεις).

Για να μη συζητήσουμε τις πιθανές επιπτώσεις στην κεφαλαιακή επάρκεια, σε μια εποχή που πολύ συζητιούνται οι νέες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.

Φυσικά, η επιλογή της τράπεζας θα είναι να εκταμιευθεί όλο το ποσό.

 

Άρα ο μεγάλος όγκος των παραγωγών, είναι εντελώς αδιάφορος στην τροπολογία αυτή. 

 

Θα ωφεληθούν μόνο αυτοί που δεν έχουν εκχωρήσει την είσπραξη του αναπτυξιακού σε τράπεζα. Αυτοί δηλαδή που είχαν περισσότερα χρήματα άρα και μικρότερη ανάγκη, οι οποίοι φυσικά θα επιλέξουν την εκταμίευση τμήματος της επιδότησης.

 

Με τον τρόπο αυτό όμως, εκταμιεύοντας στη χειρότερη περίπτωση πάνω από το 60-70% του αναπτυξιακού και μένουν να πληρώνονται με καλύτερη τιμή, αυτή της χωρίς επιδότησης, υπάρχει ο κίνδυνος της αύξησης του ελλείμματος του ειδικού λογαριασμού. 

 

Μην έχοντας στοιχεία για το πόσοι είναι, βάζουμε σε κίνδυνο το μεγάλο όγκο των παραγωγών, που πιθανόν, αν καταρρεύσει εκ νέου ο ειδικός λογαριασμός, να χρειαστεί να έρθουν αντιμέτωποι με ένα νέο κούρεμα.

 

Ο μέσος παραγωγός, δε θα ωφεληθεί, και ενδέχεται να κινδυνέψει με νέα μείωση.

 

Εκτός αν περάσει μέσα στον νόμο, ρητή αναφορά ότι η τράπεζα υποχρεούται να ακολουθήσει την εντολή του παραγωγού σχετικά με το κλάσμα της εκταμίευσης, οπότε πραγματικά δίνουμε μια επιλογή σε όλους.

Νομικά, δε γνωρίζω αν μπορεί να σταθεί κάτι τέτοιο, η αν γενικά μπορούν να πειστούν οι τράπεζες να συναινέσουν.

 

Η ύπαρξη τέτοιας ρητής αναφοράς συμμόρφωσης της τράπεζας, είναι ο μόνος τρόπος να υποστηρίξουμε και να μην αντιταχθούμε σε πιθανό τέτοιο νόμο. Δε θα θέλαμε να περάσει κάτι που θα ωφελήσει μόνο τους πιο εύρωστους οικονομικά, και για τους υπόλοιπους, στην καλύτερη περίπτωση, θα είναι λίγο επώδυνο. 

 

Η όποια τροπολογία δε, αν υπάρξει, περιέχει οποιονδήποτε όρο τύπου ‘η αποδοχή της εκταμίευσης τμήματος της επιδότησης σημαίνει και παραίτηση από ένδικα μέσα για τη διεκδίκηση του υπολοίπου’ , απλά θα θεωρηθεί εκβιασμός και θα μας βρει αντίθετους.

 

Καλή δύναμη στο μακρύ και δύσκολο αγώνα σε όλους.

 

Μελαμπιανάκης Γιώργος

Προσωρινος πρόεδρος Σ.Π.Η.Ε.Φ. Ηρακλείου

 

ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

  1. Συγχαρητήρια κύριε Μελαμπιανάκη.
    Το ΜΔΝ χρειάζεται ανθρώπους σαν και εσάς.

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

To email σας δεν θα δημοσιευθεί.Υποχρεωτικά πεδία * *

*

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.