Αρχική / ΝΕΑ / ΘΑΥΜΑΣΤΕ ΨΕΜΑΤΑ

ΘΑΥΜΑΣΤΕ ΨΕΜΑΤΑ

Ενημερωτικό σημείωμα για το νομοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ «Ρυθμίσεις για την εξυγίανση του ειδικού λογαριασμού του άρθρου 40 Ν.2773/1999 και λοιπές διατάξεις»

Τι πετυχαίνουμε με το νομοσχέδιο: 

1.      Εξυγίανση του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ και κατ΄επέκταση συνολικά της εγχώριας αγοράς ενέργειας, που λόγω της ύφεσης αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα τα οποία μεταφέρονται από τον έναν κρίκο της ενεργειακής αλυσίδας στον άλλο.

2.      Μηδενίζει το εν λόγω έλλειμμα στο τέλος του 2014 σύμφωνα με τη μνημονιακή υποχρέωση, που αποτελεί και προαπαιτούμενο για την εκταμίευση της δόσης

3.      Επηρεάζει άμεσα τον υπολογισμό του ΕΤΜΕΑΡ (Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων) που  χρεώνεται σε όλους τους καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος. Η ανεξάρτητη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) που έχει την υποχρέωση ανά εξάμηνο βάσει των στοιχείων του ΛΑΓΗΕ να αναπροσαρμόζει αυτόματα το ΕΤΜΕΑΡ και ενώ ήδη έχει κάνει δυο αναπροσαρμογές με αυξήσεις για να καλύψει το έλλειμμα του λογαριασμού ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ, έχει ματαιώσει την εφαρμογή απόφασης για την τωρινή αύξηση του ΕΤΜΕΑΡ από τον Ιανουάριο του 2014, η οποία όμως θα εφαρμοστεί από 1ης Απριλίου 2014. Η απόφαση αυτή προσδιορίζει υπέρογκες αυξήσεις για όλους τους καταναλωτές, μικρούς και μεγάλους, και ιδιαίτερα για τους οικιακούς, εκτός αν ψηφιστεί το νομοσχέδιο με τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις.

Συγκεκριμένα, ακολουθούν τα στοιχεία για τις χρεώσεις του ΕΤΜΕΑΡ σε ένα μέσο νοικοκυριό όπως ισχύουν σήμερα, σε περίπτωση που δεν ψηφιστεί το νομοσχέδιο και στην περίπτωση που ψηφιστεί το νομοσχέδιο.
Μέσο Σπίτι:    σήμερα– 80ευρώ/χρόνο,
χωρίς ν/σ – 240 ευρώ/χρόνο εφαρμογή απόφασης της ΡΑΕ,
με ν/σ – 90ευρώ/χρόνο

4.      Γενικότερα, το νομοσχέδιο αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο των προσπαθειών της Κυβέρνησης για τη μείωση του ενεργειακού κόστους συνολικά. Έχουν ήδη γίνει πολλές παρεμβάσεις προς αυτή την κατεύθυνση (σταδιακή άρση παλαιότερων στρεβλώσεων κλπ) και θα γίνουν και άλλες, τόσο στο ρυθμιστικό πλαίσιο όσο και με το σχεδιασμό για το άνοιγμα της αγοράς και την ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού προς όφελος των καταναλωτών. Στη στρατηγική αυτή, εντάσσεται και η συγκεκριμένη παρέμβαση που μειώνει το ενεργειακό κόστος όχι μόνο σήμερα αλλά και στο μέλλον, αφού αφορά εγγυημένες τιμές σε βάθος maximum τριακονταετίας μετά και την παράταση των συμβολαίων.

5.      Τέλος, είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε ότι ανάλογες παρεμβάσεις έχουν γίνει ή γίνονται σε πολλές χώρες της Ε.Ε. με κυριότερο παράδειγμα αυτό της Ισπανίας. Ενώ ο ίδιος ο Επίτροπος Ενέργειας έχει αποδεχθεί τέτοιου είδους παρεμβάσεις τονίζοντας ότι δεν πρέπει οι επενδύσεις αυτές να ξεπερνούν ένα εύλογο ποσοστό απόδοσης (ύψους 7,5%) που στη χώρα μας το ξεπερνά κατά πολύ ακόμα και μετά το συγκεκριμένο νομοσχέδιο.  

Ανταποδοτικά: 
1.      Παράταση 5 έτη σε συμβόλαια με εγγυημένο εισόδημα για 20 και 25 χρόνια

2.      Καταργείται η έκτακτη εισφορά: Σε αντίθεση με την έκτακτη εισφορά, η μείωση των υφιστάμενων τιμών ακόμα κι αν φτάνει σε κάποιες περιπτώσεις το ποσοστό της έκτακτης εισφοράς (π.χ. 30%) είναι πολύ μικρότερη παρέμβαση, καθώς η έκτακτη εισφορά είχε επιβληθεί πρώτον χωρίς λεπτομερή παραμετροποίηση (π.χ. δεν λάμβανε υπόψη τη χρήση δημόσιας ενίσχυσης),  και δεύτερον, αφορούσε στο τζίρο των επενδύσεων, πράγμα που δεν ισχύει τώρα. Ενώ η έκτακτη εισφορά δημιουργούσε και επιπλοκές στη φορολόγηση των επενδύσεων.

3.      Όλες οι παρεμβάσεις έχουν γίνει σε πλήρη συμφωνία με τις Τράπεζες, οι οποίες έχουν δεσμευτεί σε συγκεκριμένα ανταποδοτικά που θα παρουσιαστούν στη Βουλή

4.      Ειδική πρόβλεψη για αγρότες και θερμοκήπια (από τις μειωμένες τιμές που προσφέρονται παίρνουν επιπλέον 10%), όπως άλλωστε είχε γίνει ειδική πρόβλεψη για τις συγκεκριμένες κατηγορίες και σε όσα μέτρα έχουν παρθεί έως σήμερα (π.χ. πολύ μικρότερη έκτακτη εισφορά)

5.      Ειδικά για τα αγροτικά, που ακριβώς επειδή εξ αρχής είχαν ειδική ευνοϊκή αντιμετώπιση και για αυτό απαγορευόταν η πώληση της επένδυσης που είχε χαρακτηριστεί αγροτική, με το νόμο αυτό δίδεται πια και αυτή η δυνατότητα.

6.       Οικιακά: Τα οικιακά φωτοβολταϊκά αποτελούν τη μοναδική κατηγορία επενδύσεων ΑΠΕ που μέχρι σήμερα δεν είχαν ενταχθεί σε κανένα από τα μέτρα που πήρε η Κυβέρνηση για τη μείωση του ελλείμματος του ΛΑΓΗΕ. Άλλωστε είναι γνωστό ότι είχαν εξαιρεθεί και από την επιβολή της έκτακτης εισφοράς. Επιπλέον, πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι τα οικιακά φωτοβολταϊκά δεν αφορούν σε συμψηφισμό για την κατανάλωση ενέργειας κάθε σπιτιού, αλλά αποτελούν προμηθευτές της ΔΕΗ σε ενέργεια. Με απλά λόγια τα οικιακά πωλούν ρεύμα στη ΔΕΗ, για το οποίο αποζημιώνονται με σχεδόν 7πλάσια τιμή από αυτή που το αγοράζουν. Περαιτέρω, για το εισόδημα αυτό δεν φορολογούνται, καθώς τα οικιακά φωτοβολταϊκά ήταν και παραμένουν αφορολόγητα. Τέλος, τα οικιακά φωτοβολταϊκά είναι τα μόνα που δεν έχουν επηρεαστεί από το πρόβλημα ρευστότητας του ΛΑΓΗΕ και άρα είναι οι μόνες επενδύσεις στις οποίες δεν υπάρχουν χρωστούμενα. Με λίγα λόγια, οι μειώσεις στα οικιακά αφορούν ξεκάθαρα μείωση πρόσθετου αφορολόγητου εισοδήματος εγγυημένου για 20 χρόνια και τώρα πια με την παράταση για 25 χρόνια.

7.      Οι μειώσεις στις υφιστάμενες τιμές απλά μειώνει την κερδοφορία των επενδυτών και αυξάνει ελαφρά το χρόνο απόσβεσής τους. Οι επενδύσεις αυτές παραμένουν ιδιαίτερα κερδοφόρες – πάνω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο και πολύ πιο πάνω από οποιαδήποτε άλλη επένδυση σήμερα στην Ελλάδα – και ο χρόνος απόσβεσής τους – ειδικά μετά την παράταση – παραμένει μικρός.

8.      Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός, ότι παρότι η έκτακτη εισφορά, που ήταν και πιο παρεμβατική όπως αναλύθηκε νωρίτερα, είχε θεωρηθεί από τους επενδυτές δυσβάστακτη, το διάστημα που ίσχυσε, εγκαταστάθηκε πάνω από το μισό του συνόλου της ισχύος από φωτοβολταϊκά που έχει η χώρα σήμερα. Πράγμα που αποδεικνύει ότι εξακολουθούν και με αυτά τα δεδομένα οι επενδύσεις αυτές να είναι ιδιαιτέρως ελκυστικές. Για του λόγου το αληθές, ένας από τους πιο οργανωμένους συνδέσμους φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο επικρότησε την πρωτοβουλία του ΥΠΕΚΑ για την άρση της αναστολής που ίσχυε ως σήμερα επιβεβαιώνοντας το ενδιαφέρον που συνεχίζει να υπάρχει για αυτές τις επενδύσεις ακόμα και μετά από τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις.

 

ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

  1. Πέρα από ψεύτες είναι και άσχετοι. Ούτε τις συμβάσεις δεν έχουν διαβάσει. Η σύμβαση των οικιακών είναι για 25 χρόνια και όχι για 20. Για ποιά παράταση μιλάνε; Και είναι και σε επίσημο έγγραφο. Να δούμε θα καταφέρουμε να είμαστε όλοι ενωμένοι να τους στείλουμε από κει που ήρθανε όλους; Αυτή είναι η πρόκληση για όλους όσους έχουμε εμπλοκή με τις ΑΠΕ. Μαύρο και σπίτι τους γρήγορα!

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

To email σας δεν θα δημοσιευθεί.Υποχρεωτικά πεδία * *

*

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.