Αρχική / ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ / ΗΧΟΥΝ ΠΑΛΙ ΤΥΜΠΑΝΑ ΠΟΛΕΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ .

ΗΧΟΥΝ ΠΑΛΙ ΤΥΜΠΑΝΑ ΠΟΛΕΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ .

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ  6-4-2016    ΕΠΗΕ   – ΠΟΣΠΗΕΦ .

 

Την προηγούμενη εβδομάδα, υπήρξαν διαδοχικές προγραμματισμένες συναντήσεις της Ε.Π.Η.Ε και της Π.Ο.Σ.Π.Η.Ε.Φ με τον Πρόεδρο του ΛΑΓΗΕ κ. Φιλίππου, τον Πρόεδρο της ΡΑΕ κ. Μπουλαξή καθώς και με υπηρεσιακούς  παράγοντες   του Υπουργείου  Ενέργειας  και  Περιβάλλοντος, με  επικεφαλής τον κ. Παπασταμόπουλο. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά εκπροσωπήθηκε από τους κ.κ. Παναγή Γιάννη, Τόκα Αστέριο, Νίκα Άρη και Τσικούρα Πέτρο ενώ την Ένωση Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας εκπροσώπησαν οι κ.κ. Παπακυριακού Γιάννης και Μπογδάνης Σπύρος.

Το κεντρικό θέμα των συναντήσεων με τους αρμόδιους φορείς, ήταν η ιδιαιτέρως ανησυχητική λογιστική αλλά και ταμιακή εικόνα του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ) και οι αρνητικές προβλέψεις για το επόμενο χρονικό διάστημα. Γεγονός το οποίο είχε τεθεί από τους εν λόγω συλλόγους από της 15/12/2015 στην συνάντηση με τον Υπουργό κ. Σκουρλέτη αλλά και σε μεταγενέστερη συνάντηση στις 8/2/2016 με τον Γ. Γραμματέα ΥΠΕΝ κ. Βερροιόπουλο. Στις συνομιλίες μας με τους αρμόδιους φορείς επιβεβαιώθηκαν οι προβλέψεις μας για την ελλειμματική λογιστική εικόνα του ΕΛΑΠΕ, ενώ παρατηρήθηκε διαφορετική εκτίμηση μεταξύ των φορέων για το ύψος του εν λόγω ελλείμματος.

Ενημερωθήκαμε από τον Πρόεδρο της ΡΑΕ κ. Μπουλάξη, ότι υπάρχει η βούληση να ενσωματωθεί ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης Καυσίμων (ν.3986/2011) στο κόστος ενέργειας των ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων. Με βάση τους υπολογισμούς μας, η συγκεκριμένη νομοθετική παρέμβαση θα μπορούσε, θεωρητικά, να προσδώσει έσοδα, όσον αφορά τον ΕΛΑΠΕ και το Διασυνδεδεμένο Σύστημα, μέσω της χονδρεμπορικής αγοράς μεταξύ 50-60εκατ €. Το ανωτέρω προϋπολογιζόμενο ποσό είναι έντονα μεταβαλλόμενο καθώς προϋποθέτει: α) την πλήρη ενσωμάτωση του ΕΦΚ στο κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, β) την ισχύ για όλο το έτος της εν λόγω ρύθμισης και γ) την διατήρηση του υψηλού ποσοστού παραγόμενης ενέργειας από μονάδες με καύσιμο φυσικό αέριο. Παρόλο που η συγκεκριμένη παρέμβαση θα μπορούσε, υπό κανονικές συνθήκες, να λύσει ένα μέρος του προβλήματος του ΕΛΑΠΕ, διατηρούμε έντονες τις επιφυλάξεις μας για το προαναφερόμενο ποσό. Πράγματι η μεγάλη πτώση στην τιμή εισαγωγής του φυσικού αερίου καθιστά τις συγκεκριμένες ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες ιδιαίτερα ανταγωνιστικές σε σχέση με τις λιγνιτικές μονάδες. Πάραυτα, τα ιστορικά στοιχεία στην χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας έχουν δείξει έντονες μεταβολές και άκρως ¨ανταγωνιστικές¨ πρακτικές μεταξύ της ΔΕΗ και των Ιδιωτών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας (βλ. 2013 χειραγώγηση και μείωση της Οριακής Τιμής Συστήματος). Πρακτικές οι οποίες είχαν ενεργοποιηθεί στο παρελθόν, χωρίς να υπάρχουν τα σημερινά δεδομένα στην Προμήθεια (βλ. μνημονιακή υποχρέωση απώλειας μεριδίου αγοράς της ΔΕΗ στην προμήθεια).

Ως οφείλαμε, είχαμε έγκαιρα αποστείλει στο ΥΠΕΝ τις τεκμηριωμένες προβλέψεις μας αλλά και τις προτεινόμενες παρεμβάσεις για την επιβράδυνση, αν όχι την πλήρη εξάλειψη, του διογκούμενου ελλείμματος του ΕΛΑΠΕ. Λαμβάνοντας υπ΄ όψιν την διατυπωμένη πολιτική βούληση για καμία επιβάρυνση του καταναλωτή μέσω ΕΤΜΕΑΡ, παραθέτουμε το εν λόγω απόσπασμα από επιστολή της ΕΠΗΕ στον Γ. Γραμματέα ΥΠΕΝ κ. Βερροιόπουλο.

<< …Θα πρέπει άμεσα να υπάρξει παρέμβαση στην απεικόνιση του πραγματικού κόστους ενέργειας των θερμικών μονάδων το οποίο καταβάλλουν οι Προμηθευτές. Θα επαναλάβουμε την αρχική μας πρόταση/λύση, στην βάση του μεταβατικού σταδίου ως την θέσπιση και λειτουργία του EU TARGET από το 2018, να καταβάλλουν οι Προμηθευτές για τις ΑΠΕ τουλάχιστον, σε όρους αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, το πραγματικό κόστος ενέργειας των θερμικών μονάδων. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι οι Προμηθευτές επιμερίζουν στην συνολική ενέργεια που παρέχουν στον καταναλωτή το συνολικό κόστος ενέργειας (ΜΑΜΚ, ΜΜΔΕΙ, ΕΦΚ κ.τ.λ) στο ανταγωνιστικό σκέλος, παρότι οι ΑΠΕ δεν λαμβάνουν κανένα έσοδο από αυτούς τους μηχανισμούς. Παράλληλα η χονδρεμπορική τιμή των ΑΠΕ είναι χαμηλότερη της ανάλογης τιμής των θερμικών μονάδων, γεγονός το οποίο λειτουργεί ως επιπλέον κέρδος των Προμηθευτών….>>

Παράλληλα, συγκεντρώσαμε και αναλύσαμε τα ιστορικά στοιχεία των τελευταίων 5 ετών, τα οποία εστάλησαν στο ΥΠΕΝ,  αποδεικνύοντας, όχι μόνο θεωρητικά αλλά και αριθμητικά, την επίπτωση των μηχανισμών στον υπολογισμό της ΟΤΣ, όπως επίσης και την απώλεια εσόδων του ΕΛΑΠΕ (2011-2015). Παρόλο που υπήρξε διαβεβαίωση ότι το ΥΠΕΝ παρακολουθεί στενά το πρόβλημα του ΕΛΑΠΕ, δυστυχώς κανένα ρεαλιστικό μέτρο δεν έχει ληφθεί εως σήμερα. Ως αποτέλεσμα αυτής της κωλυσιεργίας αλλά και της αντικειμενικής δυσκολίας του εγχειρήματος, έχουν μειωθεί αρκετά τα χρονικά περιθώρια (βλ. επανεξέταση της ΡΑΕ για τις χρεώσεις του ΕΤΜΕΑΡ τον Ιούνιο του 2016) με αποτέλεσμα να υπάρχουν πλέον έντονες διεργασίες των αρμόδιων φορέων για την εξεύρεση άμεσης λύσης.

Στο ΥΠΕΝ, πληροφορηθήκαμε ότι επεξεργάζονται μηχανισμούς για την μείωση του λογιστικού ελλείμματος του ΕΛΑΠΕ έχοντας υπ΄ όψιν :

1) Τη δυσμενή οικονομική κατάσταση των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας με συνέπεια την απόρριψη, αρχικά, οποιασδήποτε αύξησης του ΕΤΜΕΑΡ,

2) Τις ζημίες τις οποίες παρουσίασε το Δ΄ Τρίμηνο του 2015 η ΔΕΗ, με αποτέλεσμα τις έντονες αντιδράσεις για οποιαδήποτε επιβάρυνση της, μέσω της χονδρεμπορικής αγοράς,

3) Τη μνημονιακή υποχρέωση για μείωση του μεριδίου αγοράς της ΔΕΗ στην  Προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας από ιδιώτες Προμηθευτές, οι οποίοι δεν θα συναινούσαν σε αύξηση των τιμολογίων τους,

4) Την αδυναμία πολιτικής παρέμβασης ώστε τα τραπεζικά ιδρύματα να αναλάβουν το βάρος που τους αναλογεί και

5) Τις συνεχόμενες μονομερείς παρεμβάσεις στις συμβατικές αποζημιώσεις των παραγωγών από φ/β.

Με βάση τις παραπάνω, βασικές και όχι μοναδικές, δυσκολίες στην εξεύρεση λύσης στο πρόβλημα του ΕΛΑΠΕ, ως φορείς εκπροσώπησης των φ/β παραγωγών ζητήσαμε, το οποίο έγινε και άμεσα αποδεκτό, να υπάρξει συνεχής επικοινωνία και ουσιαστική συμμετοχή μας, στοχεύοντας αφενός μεν στην εξεύρεση της βέλτιστης λύσης στο λογιστικό έλλειμμα του ΕΛΑΠΕ, αφετέρου δε την αποφυγή οποιασδήποτε άστοχης νομοθετικής  παρέμβασης.

Όσον αφορά το θέμα της Διακοψιμότητας, επιτέλους έπεσαν οι μάσκες και η ψευδεπίγραφη ανάγκη για τον εν λόγω μηχανισμό <<επάρκειας ισχύος>>. Επιβεβαιώνονται πλήρως οι θέσεις μας για την αναγκαιότητα της Διακοψιμότητας η οποία δεν είναι καμία άλλη από την επιδότηση του βιομηχανικού κόστους ενέργειας ή όπως ευπρεπώς αναφέρεται ως <<εργαλείο άσκησης βιομηχανικής πολιτικής>>. Πλέον και οι πιο δύσπιστοι για να πειστούν δεν έχουν παρά να διαβάσουν/ακούσουν από τα πιο επίσημα χείλη την πραγματικότητα. Όσο για αυτούς που αβίαστα υιοθέτησαν την εικονική φύση του μέτρου και με συνεχόμενη αρθρογραφία θέτανε θέματα επάρκειας ισχύος του ελληνικού συστήματος, θα ήταν καλό, τουλάχιστον, να επαναπροσδιορίσουν τις απόψεις τους.

Είχαμε καταδείξει εξ΄ αρχής ότι η Διακοψιμότητα στηρίχτηκε σε επίπλαστα στοιχεία τα οποία ¨φούσκωναν¨ το επιδοτούμενο ποσό ενώ παράλληλα είχαμε καταθέσει ως λύση για την ¨επιδότηση¨ της ελληνικής βιομηχανίας, την ένταξη του εν λόγω μέτρου στον Μεταβατικό Μηχανισμό Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος. Παραθέτουμε το εν λόγω απόσπασμα από το Δελτίο Τύπου της ΕΠΗΕ (8/5/2015) κατόπιν της 3ης συνεδρίασης της Επιτροπής για το ενεργειακό κόστος των ενεργοβόρων επιχειρήσεων.

<< ..Με βάση και τα παραπάνω προτείναμε την αποζημίωση των Διακοπτόμενων Πελατών για την διαθεσιμότητα διακοπής φορτίου μέσα από τον Μεταβατικό Μηχανισμό Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος (ΜΜΔΕΙ). Η λογική της εν λόγω πρότασης μας επιβεβαιώνεται και από το προαναφερόμενο Δελτίο Τύπου της DG COMP, το οποίο θεωρεί την μείωση κατανάλωσης μέσω κινήτρων ως μηχανισμό δυναμικότητας για την αποφυγή διακοπών ρεύματος. Με βάση τα σημερινά δεδομένα, θα πρέπει το ΥΠΑΠΕΝ να κινήσει άμεσα όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες σε συνεργασία με την ΡΑΕ, να σταλούν στην DG COMP οι απαραίτητες πληροφορίες ώστε να εγκριθεί ο ΜΜΔΕΙ, έστω και μειωμένος κατά 350εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2014..>> 

Τότε κάποιοι αρνήθηκαν, με πολύ ¨ευγενικό και ευπρεπή¨ τρόπο, να συμμετάσχουν στην συνεδρίαση και να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι με αυτούς που εμμέσως θα τους επιδοτούσαν!

Μετά την 2μηνη ενεργοποίηση του μέτρου είναι τραγελαφικό αλλά και συνάμα εξοργιστικό να συγκρούεται, δημόσια-απροκάλυπτα, ο φορέας που επίμονα απαίτησε το προηγούμενο χρονικό διάστημα στην βάση της έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού το εν λόγω μέτρο, με την ηγεσία του Υπουργείου που τελικά το υλοποίησε ως μνημονιακή υποχρέωση. Τελικά, θα μπορούσε κάποιος να πεί ότι, δεν φτάνει που βαφτίστηκε για χάρη τους το κρέας ψάρι, δεν φτάνει που φρόντισαν οι αρμόδιοι την διακριτή τους μεταχείριση μέσω της εκχώρησης απαιτήσεων, τώρα ζητάνε και τα ρέστα!

Πέρα από το θέατρο του παραλόγου που παρακολουθούμε τις τελευταίες μέρες, θα διατυπώσουμε τις εξής ερωτήσεις:

1)      Είναι αλήθεια ότι οι παραγωγοί από φ/β επωμίζονται, μέσω της Διακοψιμότητας, το μεγαλύτερο μέρος της έκπτωση που έδινε η ΔΕΗ το 2015 στους βιομηχανικούς καταναλωτές, παρότι αυτή καταργήθηκε ως κρατική ενίσχυση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή;

2)      Είναι αλήθεια ότι η έκπτωση αυτή στο παρελθόν ήταν επιμερισμένη στο σύνολο των εκατομμυρίων καταναλωτών στην Επικράτεια, όπως εξάλλου και το ΕΤΜΕΑΡ, ενώ με την άσκηση της αριστερής βιομηχανικής πολιτικής, φορτώθηκε το 70% του βάρους της σε 10.000 φ/β παραγωγούς;

3)      Με ποιόν τρόπο τεκμαίρεται ότι την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής βιομηχανίας και τα όποια οφέλη τα απολαμβάνει στο μέγιστο ο φ/β παραγωγός, ώστε να δικαιολογείται η αναλογία στην επιβάρυνση του με το 70% εισφοράς στο εν λόγω μέτρο;

4)      Τελικά, τα φ/β προκαλούν προβλήματα στο σύστημα, όπως διατείνονται αρμόδιοι και μη, γιατί η Έκθεση για την Απόδοση Λειτουργίας του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 2015, την οποία δημοσίευσε ο ΑΔΜΗΕ στις 30/3/2015, αναφέρει

<<..Αξίζει να σηµειωθεί ότι από το 2013 έως και το 2015, για τρίτη συνεχόµενη χρονιά, η µέγιστη τιµή της µέσης ωριαίας καθαρής ζήτησης στα όρια του Συστήµατος Μεταφοράς καταγράφηκε τη χειµερινή περίοδο και κατά τις βραδινές ώρες, σε αντίθεση µε τα προηγούµενα έτη όπου εµφανιζόταν καλοκαίρι και µεσηµβρινές ώρες. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην µεγάλη διείσδυση των Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων τα οποία τροφοδοτούν σηµαντικό ποσοστό της πραγµατικής κατανάλωσης µε αποτέλεσµα να µειώνεται το ποσοστό που θα πρέπει να καλυφθεί (τροφοδοτηθεί) από µονάδες συµβατικού καυσίµου. 

Κατά τη χρονική περίοδο της αυξηµένης παραγωγής των φωτοβολταϊκών µονάδων εµφανίζεται αντίστοιχη µείωση της ζήτησης, όπως αυτή εκδηλώνεται ως προς το Σύστηµα. Το χρονικό διάστηµα µεγιστοποίησης της παραγωγής των φωτοβολταϊκών, προσεγγίζει το χρονικό διάστηµα µεγιστοποίησης της κατανάλωσης στις ώρες ηµέρας (από 09:00 έως περίπου την 15:00). Αντίστοιχα και σε επίπεδο έτους η µεγιστοποίηση της συνολικής παραγωγής των φωτοβολταϊκών προσεγγίζει τη χρονική περίοδο µεγιστοποίησης της κατανάλωσης (καλοκαιρινοί µήνες). Το γεγονός αυτό ερµηνεύει την σηµαντική µείωση της µέγιστης ωριαίας ζήτησης ως προς το Σύστηµα την θερινή περίοδο, σε σχέση µε τις τιµές του 2012 η οποία παρουσιάζεται στο Σχήµα 2.2 ειδικότερα για τους µήνες Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου..>> 

 

Αξίζει να αναφερθεί ότι οι φ/β παραγωγοί ¨τιμωρήθηκαν¨ με 35εκατ€ (βλ. αιτιολόγηση της διακοψιμότητας,) γιατί δεν έχουν καμία προσφορά, προβλέψιμα σε αιχμιακά φορτία τις βραδινές ώρες, δηλ. σε 37 ώρες αιχμών του Δικτύου (>8695MW) από το 2011 ως το 2015, ήτοι το 12% το συνόλου των αιχμών (313ώρες). Αλήθεια στο υπόλοιπο 88%, δηλ. σε 276 ώρες αιχμών του Δικτύου (>8695MW), οι οποίες παρουσιάζονται στους μήνες Ιούλιος-Αύγουστος και τα φ/β προσφέρουν, προβλέψιμα,  το μέγιστο δυνατό της παραγωγής τους τι θα πρέπει να τους αποδοθεί όσον αφορά την προσφορά τους στη Επάρκεια Ισχύος του Συστήματος;

Θα διατυπώσουμε μια ρητορική ερώτηση, εαν δικαιολογείται το ποσό των 48εκατ€ για 168ώρες/ετησίως διακοπτόμενου φορτίου 1000MW τότε πιο ποσό πρέπει να καταβληθεί για 1500ώρες/ετησίως (βλ. παράρτημα έγκρισης ευρωπαϊκής επιτροπής-εισηγητική έκθεση ν.4203/2013) πλήρους φόρτισης των φ/β εγκατεστημένης ισχύoς 2093MW;;;

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι, η δικαιοσύνη μπορεί να είναι τυφλή αλλά σίγουρα δεν είναι κουφή!! 

 

   Ε.Π.Η.Ε                                                                                                   ΠΟΣΠΗΕΦ

ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ               ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ   

                                                                                                                   ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  

                                                                                                            ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΑΠΟ  

                                                                                                                         ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

To email σας δεν θα δημοσιευθεί.Υποχρεωτικά πεδία * *

*

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.