Αρχική / ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου όπως εκλέχτηκε στις  Εκλογές  της  20-10-2019 είναι η εξής:

  1. Πρόεδρος: Γιάννης Παναγής
  2. Αντιπρόεδρος:  Αριστείδης Νίκας 
  3. Γενικός Γραμματέας: Τσικούρας Πέτρος  
  4. Οργανωτικός Γραμμέας: Κυανίδης Γιάννης
  5. Ταμίας:  Αντώνης Σιαμπανόπουλος
  6. Μέλος: Λιούμης Γεώργιος
  7. Μέλος: Τόκας Αστέριος