Αρχική / ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Σε Συνέχεια της Γενικής Συνέλευσης της Ομοσπονδίας στις 9/7/2017 στη Θεσσαλονίκη εκλέχτηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο.  Οι Εκλεχθέντες στο Διοικητικό Συμβούλιο με σειρά Εκλογής είναι :

 1. Τσικούρας Πέτρος (ΣΠΗΕΦ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ)
 2. Παπακυριακού Γιάννης (ΕΠΗΕ)
 3. Μπογδάνης Σπύρος (ΕΠΗΕ) (ισοψήφισε με τον 2o)
 4. Παναγής Γιάννης (ΣΠΗΕΦ ΣΕΡΡΩΝ)
 5. Σιαμπανόπουλος Αντώνης (Σύλλογος Επενδ. Δυτικής Μακεδονίας)
 6. Νίκας Αρης (ΣΠΗΕΦ ΠΙΕΡΙΑΣ)
 7. Τοκας Αστέριος (ΣΠΗΕΦ ΠΙΕΡΙΑΣ)

Στη συνέχεια το Νεοσύστατο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε Σώμα και εξέλεξε :

 1. Πρόεδρο τον Γιάννη Παναγή
 2. Αντιπρόεδρο τον  Σπύρο Μπογδάνη 
 3. Γενικό Γραμματέα τον  Γιάννη Παπακυριακού  
 4. Οργανωτικό Γραμμέα τον  Άρη Νίκα 
 5. Ταμία τον  Αντώνη Σιαμπανόπουλο
 6. Μέλος τον  Πέτρο Τσικούρα
 7. Μέλος τον Αστέριο Τόκα