Αρχική / ΓΕΝΙΚΑ / Μεταβιβάσεις έργων ΑΠΕ του καθηγητή Αντώνη Μεταξά

Μεταβιβάσεις έργων ΑΠΕ του καθηγητή Αντώνη Μεταξά

Μεταβιβάσεις έργων ΑΠΕ και αγροτικών φωτοβολταϊκών – Νομικές και φορολογικές παράμετροι

Το τελευταίο χρονικό διάστημα παρατηρείται σημαντική κινητικότητα στις μεταβιβάσεις εν λειτουργία σταθμών ΑΠΕ. Οι κάτωθι συνοπτικές παρατηρήσεις επικεντρώνονται σε κρίσιμες νομικοφορολογικές παραμέτρους της μεταβίβασης φωτοβολταϊκών σταθμών, αν και ισχύουν mutatis mutandis και για έτερους σταθμούς ΑΠΕ, λ.χ. στην περίπτωση μεταβίβασης αιολικών πάρκων και αγροτικών φωτοβολταϊκών.

Για τη διαδικασία μεταβίβασης φ/β σταθμών δεν τίθενται καταρχήν εκ του νόμου σχετικοί περιορισμοί, ανεξαρτήτως μάλιστα ισχύος του μεταβιβαζόμενου φ/β σταθμού (εξαίρεση εδώ είναι η ειδική περίπτωση των αγροτικών φ/β, η οποία ενέχει, ούτως ή άλλως, μείζονες νομικές ιδιαιτερότητες). Πρέπει εντούτοις να επισημανθεί ότι η μεταβίβαση ενός σταθμού ΑΠΕ αποτελεί μια σύνθετη νομικά διαδικασία μη προσιδιάζουσα κατ΄αρχήν σε άλλες τρέχουσες μορφές νομικών μεταβιβάσεων περιουσιακών στοιχείων, για την υλοποίηση της οποίας, πέραν της αυξημένης νομικής επιμέλειας κατά τη συμβατοτεχνική αποτύπωση των επιμέρους επιχειρηματικών συμφωνιών, ιδιαίτερης προσοχής χρήζει και η κατάλληλη διευθέτηση και ο προγραμματισμός των φορολογικών – λογιστικών πτυχών εκάστης μεταβίβασης. Εξόχως σημαντικός είναι και ο αναλυτικός νομικός και τεχνοοικονομικός έλεγχος (due diligence) που οφείλει να διενεργείται πάντα προ της διαδικασίας μεταβίβασης. Τα πορίσματα του εν λόγω ελέγχου και τα ευρήματά του «καθοδηγούν» εξάλλου και τη διαμόρφωση των συμβατικών κειμένων και τις εμπεριεχόμενες σε αυτά συμβατικές ρήτρες.

Συνοπτικά μπορεί εδώ να επισημανθούν τα εξής: Η μεταβίβαση ενός εν λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού δύναται να λάβει χώρα με δύο κυρίως νομικούς τρόπους: είτε δια της απ’ ευθείας μεταβίβασης από τον κάτοχο του φ/β σταθμού (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) του φ/β σταθμού ως αυτοτελούς παραγωγικής μονάδας – συνόλου παγίων από κοινού με το σύνολο των αδειών – συμβάσεων – εγκρίσεων και γνωμοδοτήσεων που αφορούν στο συγκεκριμένο σταθμό (asset deal), είτε δια της μεταβίβασης των εταιρικών μεριδίων/μετοχών του νομικού προσώπου που κατέχει τον σταθμό (share deal). Σε κάθε περίπτωση, της κύριας μεταβιβαστικής πράξης θα πρέπει, όπως ήδη ελέχθη, αναλόγως και του επιλεχθησόμενου τρόπου μεταβίβασης, να προηγηθεί από την πλευρά του αγοραστή πλήρης και ενδελεχής νομικός έλεγχος (legal due diligence) του σταθμού. Ειδικότερα, ο διενεργούμενος νομικός έλεγχος επικεντρώνεται τόσο στην προηγηθείσα αδειοδοτική διαδικασία του εξαγοραζόμενου φ/β σταθμού, στο νομικό καθεστώς του αγροτεμαχίου εγκατάστασης του φ/β σταθμού, στην εταιρική δομή της πωλήτριας εταιρείας και στην επενέργεια επ’ αυτής της δομής τυχόν προγενεστέρων μεταβιβάσεων που έχουν λάβει χώρα κλπ., καθώς και στο φορολογικολογιστικό μέρος που αφορά στην κατασκευή του φ/β σταθμού.

Παράλληλα, σε συνάρτηση με την επιχειρηματική συμφωνία των μερών αναφορικά με την κατοχή του αγροτεμαχίου εγκατάστασης του φ/β σταθμού (αγορά ή μίσθωση του αγροτεμαχίου από τον αποκτώντα τον σταθμό ΑΠΕ επενδυτικό φορέα), θα πρέπει να συνταχθούν αντιστοίχως για κάθε περίπτωση και τα αντίστοιχα διασφαλιστικά συμβατικά κείμενα που αφορούν στο αγροτεμάχιο εγκατάστασης του σταθμού (νέο μισθωτήριο, εκχώρηση μισθωτικής σχέσης κλπ), αφού επί της νομικής κατάστασης (και) αυτού γίνει ενδελεχής νομικός έλεγχος.

Περαιτέρω, αναλόγως του επιλεγέντος τρόπου μεταβίβασης ενός εν λειτουργία σταθμού ΑΠΕ, θα πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης προσοχής οι φορολογικές και λογιστικές παράμετροι εκάστης μεταβίβασης, προ-κειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη φορολογικά και για τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και νομικά διασφαλιστική λύση.

Τέλος, κατόπιν της ολοκλήρωσης της μεταβίβασης του σταθμού με τη σύνταξη και υπογραφή των σχετικών συμβατικών κειμένων, τα οποία πρέπει ενίοτε να είναι προσαρμοσμένα και στην κάλυψη των πιθανών ευρημάτων του νομικού ελέγχου σε σχέση με τις απαραίτητες εκατέρωθεν συμβατικές ρήτρες και διασφαλίσεις, τα συμβαλλόμενα μέρη θα πρέπει να προβούν στις απαραίτητες κοινοποιήσεις της συμφωνίας τους έναντι των αρμοδίων αρχών (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ΛΑΓΗΕ Α.Ε.) με τον νομικά δέοντα τρόπο.

Συνοψίζοντας, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε επιχειρηματικής συμφωνίας σχετικά με τη μεταβίβαση ενός εν λειτουργία σταθμού ΑΠΕ, καθώς και οι ιδιάζουσες φορολογικές παράμετροι που διέπουν τη συγκεκριμένη αγοραπωλησία σε συνδυασμό και με την εμπλοκή των αρμοδίων Αρχών – Διαχειριστών Δικτύου/Λειτουργού της Αγοράς, επιτάσσουν ιδιαίτερη προσοχή των συμβαλλομένων μέρων κατά τη διενέργεια της μεταβίβασης και εξειδικευμένη νομική συμβουλή, ούτως ώστε να διασφαλιστούν τόσο τα έννομα συμφέροντα αμφότερων των μερών όσο και η απρόσκοπτη ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταβίβασης.

————————

Επιμέλεια: «Μεταξάς & Συνεργάτες – Δικηγόροι & Νομικοί Σύμβουλοι» (www.metaxaslaw.gr)

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

To email σας δεν θα δημοσιευθεί.Υποχρεωτικά πεδία * *

*

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.