Αρχική / ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 1.  Νομική
  1. Παρουσιάζει στο Δ.Σ. τις προτεινόμενες νομικές ενέργειες για κάθε θέμα που θα προκύπτει.
  2. Παρακολουθεί την πορεία των νομικών ενεργειών που έχουν αποφασιστεί.
  3. Αναλαμβάνει την προτροπή των  μελών των συλλόγων για τη  συγκέντρωση των στοιχείων που απαιτούνται για τις αποφασισμένες νομικές ενέργειες
  4. Ερευνά για τα νομοσχέδια που πρόκειται να κατατεθούν.
 1. Επιστημονική – Τεχνική
  1. Παρακολουθεί και ενημερώνεται για τους τρόπους λειτουργίας της αγοράς ενέργειας στην Ελλάδα και στις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.
  2. Παρακολουθεί τις εξελίξεις που πρόκειται κάθε φορά να συμβούν στον χώρο της αγοράς ενέργειας.
  3. Παρακολουθεί τον τρόπο λειτουργίας των φορέων διαχείρισης της αγοράς ενέργειας (ΡΑΕ, ΛΑΓΗΕ, ΑΔΜΗΕ κλπ)
  4. Παρακολουθεί τις τεχνικές εξελίξεις στον χώρο. Στόχος του είναι η ενημέρωση των μελών για τον βέλτιστο τρόπο αντιμετώπισης των τεχνικών προβλημάτων.
  5. Δημιουργεί forum για την ανταλλαγή απόψεων των μελών γύρω από τεχνικά προβλήματα.
 1. Ανάπτυξης
  1. Προσπαθεί να διευρύνει το δίκτυο των τοπικών συλλόγων που θα είναι μέλη της ΠΟΣΠΗΕΦ
  2. Οργανώνει κατά τόπους συσκέψεις σε συνεργασία με  τους συλλόγους μέλη ή δυνητικά μέλη με σκοπό την εγγραφή κατά το δυνατόν περισσότερων μελών στους τοπικούς συλλόγους.
  3. Δημιουργεί και φροντίζει να κρατά ενημερωμένη την βάση δεδομένων των παραγωγών.
  4. Εξεύρεση πόρων
 1. Επικοινωνίας και ενημέρωσης
  1. Το Δ.Σ. βάζει τις οριογραμμές όπως αυτές προκύπτουν από τις θέσεις της ΠΟΣΠΗΕΦ, για τις οποιεσδήποτε δημοσιεύσεις
  2. Δημιουργεί μηχανισμούς άμεσης ενημέρωσης των μελών (Newsletter, RSS feed, facebook , tweeter κλπ)
  3. Συντάσσει  και δημοσιεύει τα δελτία ενημέρωσης των μελών
  4. Συντάσσει και δημοσιεύει τα δελτία τύπου.
  5. Ενημερώνει την ιστοσελίδα και όλα τα υπόλοιπα μέσα ηλεκτρονικής ενημέρωσης.
  6. Ενεργεί για την κατά το δυνατόν καλύτερη προβολή των θέσεων και δράσεων της ΠΟΣΠΗΕΦ.
  7. Συνεργάζεται με όλα τα τμήματα για την πιο αποτελεσματική και έγκυρη  κυκλοφορία των πληροφοριών
 1. Διεθνών Σχέσεων
  1. Αναλαμβάνει την επικοινωνία με όργανα παραγωγών άλλων χωρών.
  2. Αναλαμβάνει την προώθηση των θέσεων της ΠΟΣΠΗΕΦ στην Ευρώπη.