Αρχική / ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Η Ομοσπονδία  των   Συλλόγων  των  Παραγωγών  Ηλεκτρικής Ενέργειας από  Φωτοβολταϊκά   αποφασίστηκε τον Απρίλιο του  2013 και  ιδρύθηκε  τον Αύγουστο  το  2013  από  τους  Συλλόγους  Παραγωγών του  Νομού Σερρών, Καβάλας, Πιερίας, Ημαθίας και  Θεσσαλονίκης.

Στη  συνέχεια  προσχώρησαν  οι  Παραγωγοί του Νομού  Πέλλας  και  της  Κομοτηνής.   Ο  Σύλλογος του  Νομού Θεσσαλονίκης  καλύπτει  και  τους  Παραγωγούς του Νομού  της Χαλκιδικής  και  του Νομού  Κιλκίς  που  δεν έχουν  δικούς  τους  Συλλόγους.

Στους Συλλόγους αυτούς και ιδιαίτερα στο Σύλλογο του Νομού Θεσσαλονίκης εγγράφονται μέλη και ανεξάρτητοι παραγωγοί από ολόκληρη την  Ελλάδα. Συγκεκριμένα  είναι  εγγεγραμμένοι   παραγωγοί  από το Νομό  Ξάνθης,  Κοζάνης,  Βοιωτίας,  Φαρσάλα καθώς  και  από  τη  Χίο  και  την Κρήτη.

Τελευταία, έχουν ξεκινήσει και συστήνονται σύλλογοι σε Αθήνα, Δυτική Μακεδονία και Κρήτη με σκοπό την ένταξή τους στην Ομοσπονδία.

Η  ισχύς  των εγκαταστάσεων των μελών μας είναι πάρκα  από 20 ΚW μέχρι 40 ΜW ανά μέλος,  με μεγαλύτερη  συγκέντρωση  στα  100 ΚW.

To σύνολο των παραγωγών που εκπροσωπούνται από  την Ομοσπονδία  ξεπερνάει τους  1.030 πανελλαδικά.

Σκοπός της Ομοσπονδίας είναι η προάσπιση των συμφερόντων των μελών και η προώθηση  των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας  στην  χώρα μας.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά είναι το μοναδικό   δευτεροβάθμιο  όργανο εκπροσώπησης  παραγωγών από φωτοβολταϊκά  στη χώρα  μας.

 

Στις  30-11-2019 οι Συλλογοι  που  είναι  μέλη της Ομοσπονδίας μας είναι :

1) ΣΠΗΕΦ  Ν.  ΣΕΡΡΩΝ

2) ΣΠΗΕΦ Ν.ΠΙΕΡΙΑΣ

3) ΣΠΗΕΦ  Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  ΚΙΛΚΙΣ  ΚΑΙ  ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ  ΕΛΛΑΔΟΣ

4) ΣΠΗΕΦ   Ν. ΠΕΛΛΑΣ

5) ΣΠΗΕΦ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ

6) ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

7) ΕΠΗΕ

8)  ΕΣΑΦ

Στη  διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία.