Αρχική / ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ / ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΕΠΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 4-12-2018

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΕΠΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 4-12-2018

Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών

Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά (Π.Ο.Σ.Π.Η.Ε.Φ.)

ΑΜ:82/30.8.2013 διατ. 210/6-8-2013 Ειρην. Θεσσαλονίκης

 

 ΕΠΙΣΤΟΛΗ                                         Ημερ/νια 15/10/2018

 

Προς : Πρόεδρο ΡΑΕ κ. Νικόλαο Μπουλαξή

 

Κοιν:   Υπ. ΠΕΝ κ. Γιώργο Σταθάκη

Γ. Γραμματέα Ορυκτού Πλούτου κ. Μιχάλη Βερροιόπουλο

Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 4414/2016 σχετικά με τη διενέργεια ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών για τον καθορισμό της λειτουργικής ενίσχυσης σε έργα ΑΠΕ

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Σε συνέχεια των διαγωνιστικών διαδικασιών στης 2/7/2018 και του παρόντος σχεδίου τροποποίησης των επερχόμενων διαγωνισμών (4-6/12/2018), το οποίο τίθεται σε δημόσια διαβούλευση, σας παραθέτουμε τις θέσεις και τους προβληματισμούς της Ομοσπονδίας σε γενικό επίπεδο για τα προσχέδια και των τριών κατηγοριών και ειδικότερα για τις Κατ 1 – 2.

 • Στο αρ.1 παρ 5 υποπάρ. Γ όπως επίσης και στον Πίνακα 1 (Γραμμή 6) της υποπαρ. Ζ, δεν ορίζεται ακριβώς η τιμή εκκίνησης των διαγωνισμών, ασάφεια η οποία δεν υπήρχε στην διαβούλευση της προηγούμενης προκήρυξης. Υποθέτουμε ότι για λόγους επίσπευσης των διαδικασιών δεν θεωρήθηκε ιδιαίτερης σημασίας η συγκεκριμενοποίηση στον παρόν σχέδιο της μέγιστης τιμής εκκίνησης. Παραδόξως όμως το συγκεκριμένο στοιχείο συζητήθηκε στην Ολομέλεια της ΡΑΕ, προσδίδοντας την ανάλογη σημαντικότητα, ενώ σε συνέχεια δημοσιεύθηκε στην Διαύγεια η γνωμοδότηση της ΡΑΕ με αρ. 11/2018, στην οποία προτείνεται η αλλαγή των Υ.Α 172858, 172859/22.03.2018 και η προσαύξηση των τιμών εκκίνησης των επερχόμενων διαγωνισμών. Το ίδιο ισχύει και για την μέγιστη δημοπρατούμενη ισχύ της Κατ 3 όπου αναφέρονται τιμές εφόσον γίνει αποδεκτή από το ΥΠΕΝ η γνωμοδότηση της ΡΑΕ 12/2018 και στην περίπτωση που αυτή δεν γίνει αποδεκτή. Θεωρούμε ότι τα συγκεκριμένα ζητήματα είναι ιδιαίτερής σημασία για να μην συγκεκριμενοποιούνται στα υπό διαβούλευση σχέδια, πόσο μάλλον από την στιγμή που και ο Ρυθμιστής έκρινε ότι πρέπει να επενέβη με δύο σχετικές γνωμοδοτήσεις προτείνοντας τροποποιήσεις του τριετούς πολιτικού σχεδιασμού για τις ΑΠΕ τον οποίο δημοσίευσε το ΥΠΕΝ (βλ. Υ.Α 172859/22.3.2018).
 • Θεωρούμε θετική την πρόσθετη επεξηγηματική διάταξη του αρ. 3.15, η οποία συμβάλλει στο να μην δημιουργούνται προβλήματα κατά την υποβολή του φακέλου hard copy του αρ. 11.3 αλλά και για την διευκόλυνση της επεξεργασίας των φακέλων από την ΡΑΕ.
 • Η απαλοιφή της διαδικασίας (αρ 3.16, 3.17, 3.21 και 3.22) αποστολής στους συμμετέχοντες του Οριστικού Καταλόγου Αποκλεισθέντων και του Οριστικού Καταλόγου Συμμετεχόντων κ.τ.λ., αυτόματα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα, θεωρούμε ότι δεν διευκολύνει τους συμμετέχοντες, κατ’ εξοχήν ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι θα πρέπει στωικά να περιμένουν στους υπολογιστές τους την δημοσίευση αυτών στην Διαύγεια ή στα σχετικά sites.
 • Η πρόσθετη φράση στο τέλος του αρ. 3.29 μας βρίσκει καθόλα σύμφωνους καθώς ήταν ιδιαίτερα αρνητικό γεγονός η συμμετοχή και η επιλογή διαγωνιζόμενου, τον Ιούλιο στην Κατ 2, χωρίς να τηρεί τους κανόνες συμμετοχής, το οποίο και θέσαμε στον Ρυθμιστή στην συνάντηση μας στης 7/8/2018.
 • Η πρόσθετη φράση στο αρ.7.1 σχετικά με την Εγγυητική Επιστολή του ν.4152 παρ Ι μας βρίσκει καθόλα σύμφωνους, καθώς στο εν λόγω προσχέδιο προβλέπεται , όπως και στην προηγούμενη προκήρυξη,  η κατάθεση του εν λόγω δικαιολογητικού συμμετοχής κατά το χρονικό διάστημα της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων και όχι κατόπιν. Παράλληλα θα πρέπει ο Ρυθμιστής και το ΥΠΕΝ να προχωρήσουν άμεσα σε βελτίωση της διάταξης του αρ.53 του ν.4546 η οποία δεν καλύπτει την παράταση της χρονικής διάρκειας των Όρων Σύνδεσης τους οποίους εκδίδει ο ΔΕΔΔΗΕ. Η δυνατότητα συμμετοχής σε τρείς διαγωνιστικές διαδικασίες με διατήρηση σε ισχύ της Εγγυητικής Επιστολής του ν.4152 δεν επιμηκύνει την συμβατική διάρκεια των Όρων Σύνδεσης, όπως αυτή ρητά προβλέπεται στους όρους των συμβάσεων με τις οποίες έχουν συμβληθεί οι επενδυτές με τον ΔΕΔΔΗΕ. Προτείνουμε την άμεση νομοτεχνική βελτίωση του αρ.53 του ν.4546, στην οποία θα προβλέπεται ρητά η επιμήκυνση των Όρων Σύνδεσης για τρείς διαγωνιστικές διαδικασίες, αναδρομικά, υπο την προϋπόθεση διατήρησης σε ισχύ της Εγγυητικής Επιστολής του ν.4152, ώστε να διευθετηθεί το πρόβλημα και για όσους έχουν ήδη υπογεγραμμένες συμβάσεις.
 • Η νέα διάταξη του αρ. 7.2 παρ 2 (κανόνας 20%), θεωρούμε ότι είναι προσχηματική, ενώ ενσωματώνεται στο εν λόγω προσχέδιο σπασμωδικά χωρίς να διαφαίνεται ότι θα έχει κάποιο ουσιαστικό θετικό αποτέλεσμα.

Το όριο του 20%/ανά νομικό πρόσωπο επι της μέγιστης δημοπρατούμενης ισχύς π.χ στην Κατ 1, επιτρέπει συμμετοχή με 18,8mw ανά ΑΦΜ. ή αλλιώς το 1/5 της μέγιστης δημοπρατούμενης ισχύς σε ένα ΑΦΜ, το οποίο αποδεικνύει χωρίς καμία αμφιβολία, την χαοτική διαφορά της οικονομίας κλίμακας μεταξύ των συμμετεχόντων στην Κατ 1.

Η εν λόγω κατηγορία (Κατ 1) δημιουργήθηκε με προφανή στόχο την δυνατότητα μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων να επενδύσουν σε εγκαταστάσεις φ/β κατόπιν πέντε ετών πλήρους και γενικευμένης απραγίας. Γεγονός το οποίο δεν επιτευχθεί ουσιαστικά στον προηγούμενο διαγωνισμό. Σε συνέχεια, εκ της φύσεως τους οι διαγωνισμοί πραγματοποιούνται σε αγορές οι οποίες έχουν «διασπορά» και δεν υπάρχουν δεσπόζον συμμετέχοντες, με στόχο να ανταγωνίζονται συναφούς «δυναμικής» εταιρείες. Δεν νομίζουμε να αμφιβάλλει κανείς ότι η εικόνα που αποκομίσαμε, από τον προηγούμενο διαγωνισμό της Κατ 1 αλλά και η επέκταση του φαινομένου και σε επίπεδο αδειοδότησης για την Κατ 2 από συγκεκριμένο συμμετέχοντα, απέχει μακράν από την έννοια της «διεσπαρμένης» αγοράς. Σε συνάντηση μας με στην ΡΑΕ στης 7/8/2018 προτείναμε ειδικά στην Κατ 1, για την ουσιαστική άμβλυνση του προβλήματος, τον έλεγχο των μετόχων στις εταιρείες (τελευταίο έτος) που συμμετέχουν στους διαγωνισμούς, θέτοντας κάποιο όριο ισχύς ανά κοινό μέτοχο, ώστε να μειωθεί δραστικά το φαινόμενο μίας εταιρείας με πολλά έργα ή πολλών διαφορετικών εταιρειών με λίγα έργα αλλά τους ίδιους μετόχους. Θεωρούμε λόγω της ιδιαίτερης φύσης της Κατ 1 και της στόχευσης του ΥΠΕΝ για ενεργή συμμετοχή και διάθεση ισχύος ΑΠΕ σε μικρές – μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για ευνόητους λόγους, θα ήταν πολλά περισσότερα τα οφέλη και θα δικαιολογούσαν επαρκώς την φύση του προτεινόμενου μέτρου (όριο ισχύος στην Κατ 1 ανά μέτοχο).

Αντιθέτως όμως, στις Κατηγορίες 2 – 3  η εν λόγω  διάταξη ανατρέπει πλήρως τα επενδυτικά πλάνα εταιρειών οι οποίες επέλεξαν, υπό το υφιστάμενο καθεστώς (Κατ. 2–3), να συμμετάσχουν στις διαγωνιστικές διαδικασίες και  δημιουργούνται συνθήκες προσβολής σε νομικό επίπεδο όλης της διαδικασίας των διαγωνισμών. Με ορατές τις νομικές περιπέτειες δεν αντιλαμβανόμαστε εάν πραγματικά υπάρχει ρεαλιστική στόχευση της εν λόγω διάταξης, όταν δεν θα έχει κάποιο ουσιαστικό όφελος στην Κατ 1; Θυμίζουμε ότι στην γνωμοδότηση 12/2018 γίνεται αναφορά για μη επίτευξη των στόχων, ενώ υπάρχει και η δημόσια παραδοχή από τον εκπρόσωπο του Ρυθμιστή ότι προκρίθηκε ο κανόνας του 20%, αντί της λύσεως που προτείναμε, λόγο της υποστελέχωσης της ΡΑΕ και του ασφυκτικού χρονοδιαγράμματος της υλοποίησης των διαγωνισμών.

Σε κάθε περίπτωση, προτείνουμε να απαλειφθεί η συγκεκριμένη διάταξη, ως ιδιαίτερα προβληματική, χωρίς κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα και εμμένουμε στην δημοσιευμένη θέση (3/9/2018) μας για απόφαση του ΥΠΕΝ εξαίρεσης από τις διαγωνιστικές διαδικασίες των σταθμών ΑΠΕ οι οποίοι συνάπτουν συμβάσεις ΣΕΣΤ, στην βάση των αρ. 125 – 127 των Κατευθυντήριων Γραμμών 2014-2020 και του αρ. 16 της πρότασης του Ευρωκοινοβουλίου (21/6/2018 10308/18).

 • Στο αρ. 7.5 όπου αναφέρει ότι « Δε δικαιούνται να συμμετάσχουν στην παρούσα Ανταγωνιστική Διαδικασία Κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ των παρακάτω περιπτώσεων:..» δεν αντιλαμβανόμαστε γιατί απαλείφθηκε η διάταξη (γ), της ισχύουσας προκήρυξης, η οποία ανέφερε « (γ) Φωτοβολταϊκοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7.1». Καθώς στο υπο διαβούλευση σχέδιο παρατηρήσαμε αρκετές επεξηγηματικές προσθήκες για την διασφάλιση των προϋποθέσεων των διαγωνιστικών διαδικασιών θεωρούμε ότι πρέπει να επανέλθει η συγκεκριμένη διάταξη.
 • Στο αρ.8 ορθώς συγκεκριμενοποιείται η διαδικασία επιστροφής του Τέλους Συμμετοχής σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης συμμετοχής.
 • Η τελευταία παράγραφο του αρ. 9, στην ισχύουσα προκήρυξη, ορθώς απαλείφθηκε στο υπό διαβούλευση σχέδιο καθώς η πρόβλεψη αποκλεισμού των μελών της διοίκησης προβλέπεται ήδη στην παρ 9.2.
 • Ως προς των διαδικασιών ηλεκτρονικής υποβολής του αρ.10, θα επαναλάβουμε την πρόταση μας για κατάργηση της επαναλαμβανόμενης υποβολής κοινών εταιρικών δικαιολογητικών π.χ Κωδικοποιημένο Καταστατικό, τροποποιήσεις κ.τ.λ, για έναν Συμμετέχοντα ο οποίος είναι κάτοχος περισσοτέρων του ενός σταθμού. Γίνεται αντιληπτό ότι πρόκειται επαναλαμβανόμενες διαδικασίες υποβολής των ίδιων ακριβώς νομιμοποιητικών, το οποίο εκτός του περιττού, σπαταλούνται εργατοώρες για την εξέταση των ίδιων εγγράφων από διαφορετικά άτομα. Σε συνέχεια του προαναφερόμενου προτείνουμε, για την μείωση σπατάλης εργατοωρών, να υπάρξει από την COSMOΟNE κατανομή των ηλεκτρονικών αρχείων ανά Συμμετέχον ώστε κάθε εταιρεία και το σύνολο των έργων που έχει στην κατοχή της να εξετάζονται στην ΡΑΕ από ένα άτομο. Σε άλλη περίπτωση, διαφορετικά άτομα θα εξετάζουν τα έργα μίας εταιρείας με συνέπεια από όλους να ελεγχθούν τα ίδια νομιμοποιητικά έγγραφα, γεγονός το οποίο είναι μεγάλη σπατάλη χρόνου. Η εξοικονόμηση χρόνου για την υποστελεχωμένη ΡΑΕ είναι ζωτικής σημασίας, αντιλαμβανόμενοι την κρισιμότητα εμείς προτείνουμε τις ανωτέρω λύσεις εξοικονόμησης εργατοωρών.
 • Όσον αφορά τον κανόνα του 75% του αρ.10.1.3 δεν είχαμε καμία ένσταση στο παρελθόν αλλά κατόπιν των γνωμοδοτήσεων του Ρυθμιστή 11,12/2018, της ενσωμάτωσης του κανόνα του 20% και των Παρατάσεων, δεν αντιλαμβανόμαστε ποιος είναι ο στόχος πλέον! Από την μια, στην γνωμοδότηση της ΡΑΕ 11/2018, γίνεται σαφής αναφορά για την επίτευξη ικανοποιητικού ανταγωνισμού και την μείωση των τιμών κατά 22,74% προς όφελος του καταναλωτή μέσω της υιοθέτησης του κανόνα του 75%. Ενώ από την άλλη, στην ίδια γνωμοδότηση, προτείνεται η αύξηση των τιμών εκκίνησης των επερχόμενων διαγωνισμών για λόγους που επαφίονται αποκλειστικά στις επιχειρηματικές αποφάσεις των επενδυτών και σε καμία περίπτωση στον Ρυθμιστή (π.χ το χαμηλό αιολικό δυναμικό, το κατασκευαστικό κόστος, η απομακρυσμένη θέση από το δίκτυο κ.τ.λ.). Η υπόθεση του Ρυθμιστή ότι αυτό ως γεγονός (χαμηλών αποδόσεων ώριμα έργα) θα λειτουργήσει απαγορευτικά στην περεταίρω διείσδυση των ΑΠΕ, δεν αντιλαμβανόμαστε πως στοιχειοθετείται, από την στιγμή που μόνο στους πρώτους δύο κύκλους αιτήσεων αδειοδότησης για το 2018 οι αιτήσεις επενδυτών ξεπερνούν τα 2,66GW, ενώ αναμένουμε και την ανάρτηση του τρίτου κύκλου του 2018. Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος, οι αιτήσεις μόνο των δύο πρώτων κύκλων του 2018 ξεπερνούν την δημοπρατούμενη ισχύ του συνόλου των ετών 2018,2019 και 2020, ενώ επιλέγουμε να μην αναφέρουμε στους κύκλους του 2017, στους σταθμούς που υλοποιούνται με καθεστώς feed in tariff και αυτούς του ν.4414 με σύναψη ΣΕΔΠ ως το τέλος του 2016. Εάν στα προαναφερόμενα προσθέσουμε ότι ο κανόνας του 75% επιτυγχάνει τον ανταγωνισμό αλλά εισάγεται και ο νέος κανόνας του 20% ο οποίος όπως ήδη αναφέραμε ανατρέπει πλήρως τον επιχειρηματικό σχεδιασμό εταιρειών, τις Παρατάσεις του αρ. 14.2.1.3 για λόγους ενίσχυσης του ανταγωνισμού όπως δήλωσε δημοσίως εκπρόσωπος της ΡΑΕ και την γνωμοδότηση 12/2018 για εμπροσθοβαρή δημοπράτηση ισχύος λόγω των πολλών ώριμων έργων (214MW φ/β και 550MW αιολικών), διακρίνουμε έντονες αντιφάσεις τόσο στην επιχειρηματολογία και εν γένη ως προς την γενική στόχευση. Σε κάθε περίπτωση, το σύμπλεγμα των ανωτέρω αντιφάσεων και η υιοθέτηση «επιθετικών» διατάξεων, επιφέρει την απώλεια εμπιστοσύνης των επενδυτών στην χώρα μας η οποία κατόπιν αρκετών χρόνων προσπαθεί να προσελκύσει νέα κεφάλαια και να επιδείξει την αναγκαία σταθερότητα στο επενδυτικό περιβάλλον. Εάν η Πολιτεία πραγματικά επιθυμεί την ανάπτυξη των ΑΠΕ, και όχι μόνο, με μειωμένο κόστος στον καταναλωτή ας προχωρήσει στις απαραίτητες δομικές αλλαγές που προτείνει αδιαλείπτως όλη η επιχειρηματική κοινότητα (βλ. μείωση φορολογίας και θέσπιση σταθερών συντελεστών φορολόγησης μακράς διάρκειας, απλοποίηση των αδειοδοτικών διαδικασιών, πρόσβασή σε φθηνό χρήμα κ.τ.λ.). Θα προτείναμε αντί με αμφιβόλου αποτελέσματος παρεμβάσεις να προσπαθούμε να τετραγωνίσουμε τον κύκλο, είναι προτιμότερο να έχουμε ένα σταθερό και απλοποιημένο σύστημα και ας επιτραπεί στους επενδυτές να πάρουν τις βέλτιστες αποφάσεις για τις επενδύσεις τους.

 Στον Πίνακα 2 του αρ 10.2.4 δεν υπάρχει η ημερομηνία έναρξης της υποβολής των αιτήσεων (συνδέεται με την ημερομηνία δημοσίευσης του ΦΕΚ της Προκήρυξης) ενώ αναγράφεται η ημερομηνία λήξης της διαδικασίας! Είναι εσφαλμένη λογική λόγω των αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων να μην υπάρχουν βασικά στοιχεία των διαδικασιών όπως η εύλογη χρονική διάρκεια τους.

Σε συνέχεια η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων (2/11/2018) είναι μεταγενέστερη της ημερομηνία έναρξης προσκόμισης των πρωτότυπων εγγράφων (29/10/2018). Η παράλληλη διαδικασία ενδεχομένως να βοηθάει στην ταχύτητα επεξεργασίας των εγγράφων από την ΡΑΕ (για συμμετέχοντες οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει ήδη την ηλεκτρονική υποβολή) αλλά μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα γι΄ αυτό και προτείνουμε η ημερομηνία έναρξης προσκόμισης εγγράφων να είναι κατόπιν της 2/11/2018. Με βάση αρ.10.2.5, όπου προβλέπεται ότι ο Ρυθμιστής έχει το δικαίωμα, με απόφαση του, να παρατείνει όλη την διαδικασία ανάλογα του αριθμού των υποβληθέντων αιτήσεων, δεν τίθεται χρονικό ζήτημα για την μετατόπιση της έναρξης προσκόμισης των πρωτότυπων εγγράφων κατόπιν της λήξης υποβολής των αιτήσεων.

 • Στο αρ.11.2.6.1 θεωρούμε ότι η βάση υπολογισμού ενός τυπικού έργου εγκατάστασης, ιδιαίτερα στα φ/β, είναι σημαντικά αυξημένο σε σχέση με τις συνθήκες στην αγορά. Προτείνουμε το συγκεκριμένο ποσό να επανεκτιμηθεί επι ρεαλιστικότερης βάσης.
 • Στο αρ. 11.2.6.2 στην δεύτερη και τρίτη παράγραφο υπάρχουν αντικρουόμενες φράσεις. Ειδικότερα η δεύτερη παράγραφος αναφέρει «…Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης κατατίθεται στη ΡΑΕ από τους Επιλεγέντες Συμμετέχοντες εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των οριστικών αποτελεσμάτων της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, επί ποινή αποκλεισμού,..»

Ενώ στην τρίτη παράγραφο αναφέρει «…Ποσό της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης: Το ποσό της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, που κατατίθεται για τη συμμετοχή στην Ανταγωνιστική Διαδικασία,».

Είναι προφανές ότι η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης δεν απαιτείται για την συμμετοχή στην ανταγωνιστική διαδικασία αλλά εφόσον ο σταθμός επιλεχθεί και βάση του χρονικού περιθωρίου των 3 μηνών. Συνεπώς, αναμένουμε την διόρθωση της τρίτη παραγράφου.

 • Στο αρ. 11.2.6.2 και ειδικότερα η παράγραφο μετά την υποπερίπτωση (δ) νομίζουμε ότι θα πρέπει να διατυπωθεί με αναφορά και στις παρ 20,21 του αρ. 3 του ν.4414/2016 όπως αυτές ισχύουν. Η επαύξηση ισχύος σε έργα επιτρέπεται υπό τους ανωτέρω όρους αλλά απαγορεύεται η «αυτόματη» επαύξηση ισχύος με την χρήση της τιμής που κατακύρωσε στην διαγωνιστική διαδικασία Συμμετέχων.
 • Η πρόσθετη φράση στην παρ. 11.3 είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δεν πρέπει να είναι μόνο σε ισχύ κατά την υποβολή των αιτήσεων αλλά και κατά την διενέργεια των Δημοπρασιών. Επίσης θεωρούμε αδιαπραγμάτευτο τον έλεγχο των δικαιολογητικών όπως π.χ της εμπρόθεσμης καταβολής του Τέλους Διατήρησης Ισχύος κ.τ.λ.
 • Στο αρ.11.4 και ειδικότερα στην πρόσθετη διάταξη (τελευταία παράγραφος) συμφωνούμε πλήρως καθώς γίνεται σαφές ότι δεν επιτρέπεται η κατάθεση επιπλέον εγγράφων στον φάκελο (hard copy) πλέον αυτών που έχουν ήδη υποβληθεί στην ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων.
 • Στο 14.2.1.3 θα ξεκινήσουμε με ένα γενικό σχόλιο το οποίο αφορά τις μηχανορραφίες που επιχειρήθηκαν, από συγκεκριμένους κύκλους, για να δημιουργηθούν «άλλοθι» όσον αφορά την ένταξη των Παρατάσεων στο παρόν σχέδιο. Παρόλο που ενσωματώθηκε ο κανόνας του 20% για το περιορισμό της κατάτμησης ισχύος παρατηρείται η συνεχόμενη χρήση της κατάτμησης θεματικών τοποθετήσεων της Ομοσπονδίας (2η Ημερίδα του ΕΣΕΚ), σε επίπεδο λέξεων η οποία μάλλον θα φτάσει και σε επίπεδο συλλαβών ή ακόμα και γραμμάτων όσο δεν αποδίδει καρπούς (βλ. https://energypress.gr/news/oi-mikroparagogoi-evalan-aytogkol). Σε συνέχεια, διαβάσαμε σε δημοσιεύματα ότι  ειπώθηκαν από επίσημα χείλη σε ημερίδα την προηγούμενη εβδομάδα (βλ. https://energypress.gr/news/papahristoy-rae-stoys-diagonismoys-ape-ehei-simasia-i-stratigiki-ti-ginetai-me-tis-parataseis), διφορούμενες αιτίες για την ένταξη των Παρατάσεων στο υπό διαβούλευση σχέδιο. Από την μία στο δημοσίευμα αναφέρονται τα κάτωθι

«..”Το σύστημα είναι αξιόπιστο, αλλά υπήρξαν αντιδράσεις. Αν υπάρξει προσφορά που δεν οδηγεί σε ανακατανομή, τότε σταματά η δημοπρασία εκεί. Αλλιώς, θα υπάρχει τρίλεπτη παράταση..»

από την άλλη ακούσαμε όλοι τον  εκπρόσωπο του Ρυθμιστή, στην ίδια ημερίδα, να αναφέρει ότι «…Για την δημιουργία έντονου ανταγωνισμού και την μείωση των τιμών των ΑΠΕ στους καταναλωτές εντάχθηκαν οι Παρατάσεις, τις οποίες είχε υπόψιν του ο Ρυθμιστής από την προηγούμενη Προκήρυξη…».

Θυμίζουμε σε παλαιότερο ανώνυμο δημοσίευμα στης 3/8/2018 (βλ. http://www.worldenergynews.gr/index.php/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%8E%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%82/item/24663-%C2%ABbrochh%C2%BB-ta-aithmata-apo-symmetechontes-stoys-diagwnismoys-ape-gia-elegcho-ths-diekperaiwshs-twn-prosforwn-toys), να γίνεται επίκληση πληροφορίων οι οποίες ήταν ιδιαίτερα αναλυτικές και αφορούσαν συγκεκριμένες λεπτομέρειες των Αιτήσεων Αναθεώρησης που κατατέθηκαν στην ΡΑΕ από Συμμετέχοντες στην Κατ. 1, ενώ υπάρχει και η κάτωθι αναφορά

«…Μία λύση θα ήταν η αλλαγή της διαδικασίας, ώστε να εφαρμοσθεί ό,τι ισχύει και στις δημοπρασίες ΝΟΜΕ, όπου κάθε νέα προσφορά ανανεώνει τον χρόνο υποβολής. Σε μία τέτοια περίπτωση, είναι βέβαιο πως θα εξαλείφονταν οι διαμαρτυρίες…».

Άλλο ένα γεγονός το οποίο πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι στης 7/8/2018 σε συνάντηση μας με την ΡΑΕ, στην οποία συμμετείχε και ο κ. Πετμεζάς (COSMOONE), αντιπροτάθηκε από τον εκπρόσωπο της ΡΑΕ, ως λύση στο αποδεδειγμένο πρόβλημα των μεγάλων καθυστερήσεων στους διαγωνισμούς στης 2/7/2018 (Κατ 1), η διαδικασία των συνεχόμενων τρίλεπτων παρατάσεων. Η Ομοσπονδία και οι επενδυτές που συμμετείχαν και στις δύο συναντήσεις (ΥΠΕΝ και ΡΑΕ) επέμειναν στην αρχική τους πρόταση, όπως αυτή συζητήθηκε και σε προηγούμενη συνάντηση μας στο ΥΠΕΝ στα τέλη Ιουλίου του 2018 και αποτυπώθηκε σε επιστολή μας προς το ΥΠΕΝ, η οποία είναι η ακόλουθη :

«… Προτείναμε στην ΡΑΕ την τροποποίηση του αρ. 14.2.2.1 της προκήρυξης ώστε ως αποδεκτές προσφορές να ορίζονται όλες όσες υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα εντός της 30λεπτής διάρκειας της διαγωνιστικής διαδικασίας. Πρόταση την οποία, εφόσον υιοθετήσει η ΡΑΕ, ο υπεύθυνος της COSMOONE κ. Πετμεζάς, ο οποίος ήταν παρόν στην συνάντηση, ανέφερε ότι μπορεί τεχνικά να την υλοποιήσει αλλά παραμένει ερωτηματικό εάν η ΡΑΕ έχει την βούληση να αποδεχθεί το σφάλμα και να το διορθώσει!…» .

Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι η προσπάθεια χρήσης της Ομοσπονδίας ως αποδιοπομπαίου τράγου, μέσω μηχανορραφιών και διαστρεβλώσεων, για την ένταξη των Παρατάσεων στο παρόν σχέδιο στερείται της όποιας σοβαρότητας, βασιμότητας και ενδεχομένως να υποβόσκουν ιδιοτελείς στόχοι.

Επι του παρόντος σχεδίου, η ένταξη των 3λεπτων συνεχόμενων παρατάσεων είναι καθόλα αρνητική για την συνέχεια των διαγωνισμών, ενώ δημιουργεί έντονες αμφιβολίες για την στόχευση της και για τους δύο προαναφερόμενους λόγους. Εάν θεωρηθεί στο παρόν ότι ο κανόνας του 75%, δεν επαρκεί για την δημιουργία ανταγωνισμού, την μείωση του κόστους των ΑΠΕ στον καταναλωτή και χρειάζονται επιπλέον οι Παρατάσεις, τότε δεν έχει κανένα λόγω ύπαρξης η γνωμοδότηση 11/2018. Θυμίζουμε ότι η γνωμοδότηση προτείνει στο ΥΠΕΝ την αλλαγή των Υ.Α 172858, 172859/22.03.2018 και την αύξηση των τιμών εκκίνησης των επερχόμενων διαγωνισμών, μειωμένη άνω του 55% από το ακραίο αίτημα που διατυπώθηκε από φορείς στην 2η Ημερίδα του ΕΣΕΚ και στο οποίο τοποθετήθηκε υποθετικά ο εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας.

Στην άλλη περίπτωση που οι Παρατάσεις εντάχθηκαν στο εν λόγω σχέδιο για να λύσουν το πρόβλημα των καθυστερήσεων. Είναι ανεξήγητο το σκεπτικό και η λογική του να μην υιοθετήσει η ΡΑΕ την κοινώς αποδεκτή, απλή, αποτελεσματική και εύκολα εφαρμόσιμη λύση που καταθέσαμε ενώ προτείνονται οι Παρατάσεις οι οποίες έχουν «ξεσηκώσει» δικαίως όλη την αγορά. Δεν αντιλαμβανόμαστε σε τι και ποιόν ωφελεί το δικαιολογημένο μένος που προκαλεί στην αγορά αυτή η διάταξη, ειδικότερα στις μικρές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σε περίοδο που αναζητούνται νέες επενδύσεις στις ΑΠΕ. Παράλληλα με βάση την γνωμοδότηση 12/2018 υπάρχει αμφιβολία αν θα επιτευχθούν οι στόχοι ένταξης των ΑΠΕ. Δεν αντιλαμβανόμαστε πως συνυπάρχουν η γνωμοδότηση 12/2018 για εμπροσθοβαρή δημοπράτηση ισχύος, για την επίτευξη των στόχων, ενώ στο προσχέδιο ο κανόνας του 20% εκτοπίζει Συμμετέχοντες στις Κατ. 2 – 3, ενώ οι Παρατάσεις ουσιαστικά αποκλείουν από την Κατ. 1 τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις;

Μας προβληματίζει ιδιαίτερα ότι και σε αυτή την διάταξη, όπως και στον κανόνα του 20% (δηλ. σε σημαντικότατες τροποποιήσεις), δημιουργούνται έντονες αντιφάσεις στην στόχευση του υπο διαβούλευση σχεδίου σε σχέση με τις γνωμοδοτήσεις 11,12/2018.

Η ενσωμάτωση των Παρατάσεων στους διαγωνισμούς, όπως αποδεικνύεται δεν προτάθηκε ούτε από την Ομοσπονδία αλλά ούτε από τους Συμμετέχοντες που κατέθεσαν Αιτήσεις Αναθεώρησης κατά τον προηγούμενο διαγωνισμό. Εάν ο Ρυθμιστής πιστεύει ότι δεν θα επιτευχθεί σημαντικός ανταγωνισμός στις επερχόμενες Δημοπρασίες, ο όγκος ώριμων έργων στα οποία γίνεται αναφορά στην γνωμοδότηση 12/2018 αποδεικνύουν το αντίθετο.

Προτείνουμε και αυτή η διάταξη των Παρατάσεων να απαλειφθεί πλήρως από το παρόν σχέδιο.     

 • Για το αρ.14.2.1.5 το οποίο αφορά την ασαφή τιμή εκκίνησης αναφερθήκαμε ήδη στην παράγραφο 1 του παρόντος.
 • Στο αρ.14.2.2.1 διατηρείται, ακέραια, η έντονα προβληματική διάταξη των αποδεκτών προσφορών, λόγου της οποίας υπήρξαν αρκετές αντιδράσεις.

Καταρχήν θα πρέπει να αναφερθούμε στο σειριακό σύστημα των ηλεκτρονικών δημοπρασιών το οποίο σε κεντρικό επίπεδο αποτελείται από :

 

 1. WEB SERVER, ο οποίος συνοπτικά εξυπηρετεί στην παραλαβή προσφορών των χρηστών από το δίκτυο και την μεταβίβαση τους στην «ουρά» αναμονής του επόμενου σταδίου.
 2. APPLICATION SERVER, ο οποίος επεξεργάζεται τις προσφορές με βάση τα κριτήρια εγκυρότητας και μεταβιβάζει τις αποδεκτές προσφορές στο επόμενο στάδιο.
 3. DATA SERVER, ο οποίος αναδιατάσσει, με βάση τις εισερχόμενες έγκυρες προσφορές, τον Πίνακα Προσωρινής Δέσμευσης Ποσοτήτων και αποστέλλει σε συνεχή ροή (αρ.14.2.3.3) τα δεδομένα στους χρήστες.

 

Όπως είναι γνωστό τα παραπάνω βρίσκονται στην αρμοδιότητα ελέγχου και λειτουργίας της COSMOONE, συνεπώς δεν αντιλαμβανόμαστε για ποιόν λόγο η ευθύνη του χρόνου αναμονής των προσφορών στην «ουρά» μεταξύ WEB SERVER και APPLICATION SERVER μεταφέρεται στους Συμμετέχοντες της Δημοπρασίας;

Σε παρουσίαση του κ. Πετμεζά (COSMOONE), στης 13/9/2018, στην σελίδα 4, όπου αναφέρονται τα ζητούμενα από τον Ρυθμιστή για το σύστημα δημοπρασιών, μεταξύ άλλων  υπάρχει η εξής αναφορά :

«… Να είναι πράγματι Ανταγωνιστική      Οι κανόνες διεξαγωγής δημοπρασίας, να δημιουργούν ανταγωνιστικό περιβάλλον και όχι άγνωστες συνθήκες ανταγωνισμού». Διερωτόμαστε, η χρονοκαθυστέρηση στην «ουρά» αναμονής μεταξύ WEB SERVER και APPLICATION SERVER είναι ή δεν είναι άγνωστη και ιδιαίτερα μεταβαλλόμενη συνθήκη;

Στην σελίδα 10, της ίδιας παρουσίασης, γίνεται αναφορά στα χαρακτηριστικά της Αμερικάνικης Δημοπρασίας version 1 (η οποία είχε ισχύ στους προηγούμενους διαγωνισμούς) όπου στα αρνητικά (ΚΑΤΑ) αναφέρει :

«…Λόγω της σειριακής επεξεργασίας, ο χρόνος έναρξης επεξεργασίας εξαρτάται από τον αριθμό των προσφορών στα τελευταία sec και αυξάνει ανάλογα με τον αριθμό αυτό, δηλ. με τον αριθμό των συμμετεχόντων..». Πρακτικά, επιβεβαιώνεται η χρονοκαθυστέρηση μεταξύ WEB SERVER και APPLICATION SERVER, για την οποία δεν φέρουν ευθύνη οι Συμμετέχοντες αλλά ο όγκος των προσφορών και ο σειριακός χαρακτήρας του συστήματος επεξεργασίας. Κατόπιν αυτού δημιουργείται ο προβληματισμός εάν τα τελευταία εξόχως σημαντικά δευτερόλεπτα οι Συμμετέχοντες, όντως, απολαμβάνουν το υπέρ των Αμερικάνικων Δημοπρασιών version 1, όπως αυτό αναφέρεται στην εν λόγω παρουσίαση :

«… ΥΠΕΡ.. Είναι σενάριο που βασίζεται ξεκάθαρα σε στρατηγική, με την οποία ο συμμετέχων θα υπολογίσει βασιζόμενος σε ενδείξεις πραγματικού χρόνου, πότε θα δώσει προσφορά και με ποια τιμή…». Συνεπώς, λόγω του μεγάλου όγκου των προσφορών στην Κατ 1, οι ενδείξεις πραγματικού χρόνου δεν επιτυγχάνεται να προσφερθούν στα τελευταία δευτερόλεπτα, όπως αυτό ισχύει και στις Αμερικάνικες Δημοπρασίες version 2, (σελ 11 της ίδιας παρουσίασης). Πρακτικά αποδεικνύεται ότι ο αυξημένος όγκος προσφορών τα τελευταία δευτερόλεπτα και στις δύο version (1-2) δεν επιτρέπει πραγματικού χρόνου πληροφόρηση, αλλά η πρόταση μας (version 2) έχει το σημαντικότατο πλεονέκτημα ότι καταργεί την πιθανότητα απόρριψης προσφορών λόγω των καθυστερήσεων στην «ουρά» μεταξύ WEB SERVER και APPLICATION SERVER.

Η Αμερικάνικη Δημοπρασία version 3 (Παρατάσεις), που προτείνει ο Ρυθμιστής στο παρόν σχέδιο, έχει ως ΥΠΕΡ τον αποκλεισμό της πιθανότητας απόρριψης της προσφοράς (το οποίο επιτυγχάνεται στην πρόταση μας) και δίνεται η δυνατότητα πραγματικού χρόνου ενημέρωσης, μετά όμως της ενεργοποίησης των παρατάσεων και όχι κατά την διάρκεια των τελευταίων δευτερολέπτων τα οποία πλέον δεν θα έχουν βαρύτητα. Στα ΚΑΤΑ της version 3 εμφανίζεται, ιδιαίτερα στην Κατ1, το συγκριτικό πλεονέκτημα του δεσπόζον Συμμετέχοντα, λόγω της τεράστιας διαφοράς οικονομίας κλίμακας, έχοντας σε ισχύ και τον κανόνα του 20%. Ενώ «εκφυλίζεται» σε απόλυτα μειοδοτική η δημοπρασία π.χ στις Κατ 2-3, θέτοντας σε κίνδυνο την βιωσιμότητα των έργων στην οποία αναφέρεται η γνωμοδότηση 11/2018 του Ρυθμιστή.

Σε συνέχεια, όπως ακούσαμε από τον εκπρόσωπο της ΡΑΕ σε ημερίδα, δημιουργήθηκε έντονος προβληματισμός στον Ρυθμιστή σχετικά με το γεγονός ότι το 25% του συνόλου των προσφορών στο τελευταίο λεπτό (διαγωνισμών του Ιουλίου Κατ 1) προήλθε από έναν συμμετέχοντα, για αυτό και η ΡΑΕ θα εφαρμόσει, τον κοινό για όλες τις κατηγορίες, κανόνα του 20% στους επόμενους διαγωνισμούς. Εάν κατανοούμε ορθώς, από τα προαναφερόμενα, ο Ρυθμιστής λόγω της δεσπόζουσας θέσης Συμμετέχοντα παρατήρησε προβλήματα συμφόρησης στο τελευταίο λεπτό της δημοπρασίας στην Κατ 1 και ως λύση προτείνει τον κανόνα του 20% και των Παρατάσεων; Για τις συνέπειες του κανόνα του 20% αναφερθήκαμε ήδη, οπότε δεν αντιλαμβανόμαστε για ποιόν λόγο προκρίνεται αυτή η νομικά αίολη λύση, σε παράλληλη λειτουργία με τις Παρατάσεις, οι οποίες «εκφυλίζουν» τον χαρακτήρα των Δημοπρασιών ειδικότερα στην Κατ.1, αντί της προτάσεως μας;  Όπως αποδείξαμε ανωτέρω, η πρόταση μας (version 2) σαφώς και υπερέχει των version 1 – 3 των Αμερικάνικων Δημοπρασιών, συνεπώς επιμένουμε στην υιοθέτηση της από την ΡΑΕ.  

 

 • Στο αρ.14.2.10, είναι εξ ΄αρχής εσφαλμένη η 30λεπτη διάρκεια του χρονικού περιθωρίου υποβολής ενστάσεων Β’ Σταδίου, πόσο μάλλον εάν πραγματικά υιοθετηθούν οι 3λεπτές παρατάσεις του αρ.14.2.1.3. Μας δημιουργεί ιδιαίτερο προβληματισμό πως και για αυτό το ζήτημα υπήρξαν πράγματι έντονες διαμαρτυρίες από πολλούς συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς του Ιουλίου και αυτό δεν τροποποιείται, ενώ τροποποιούνται δυσμενώς άλλες διατάξεις τις οποίες δεν πρότεινε κανένας, με την γενικού τύπου επίφαση ότι υπήρχαν διαμαρτυρίες Συμμετεχόντων. Συνεπώς, προτείνουμε ο χρόνος υποβολής των ενστάσεων να είναι τουλάχιστον μια ημέρα από την λήξη της διαγωνιστικής διαδικασίας. Η πρόταση μας έχει ως βάση το αρ.10.2.5, όπου προβλέπεται ότι ο Ρυθμιστής έχει το δικαίωμα, με απόφαση του, να παρατείνει όλη την διαδικασία ανάλογα του αριθμού των υποβληθέντων αιτήσεων, συνεπώς δεν τίθεται χρονικό ζήτημα για την επέκταση της διάρκειας υποβολής ενστάσεων (Β Στάδιο).

Τέλος, επ΄αυτού του άρθρου δεν βλέπουμε τις αναγκαίες διατάξεις των διαδικασιών εξέτασης των ενστάσεων όπως επίσης και την μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί, εφόσον μια ένσταση κριθεί ως αποδεκτή. Ως ένα απλό παράδειγμα θα φέρουμε την περίπτωση που έργο δεν επιλέχθηκε κατά την διαγωνιστική διαδικασία και κατόπιν ένστασης του κριθεί ότι θα έπρεπε να είχε επιλεχθεί. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον δεν υπάρχει υπολειπόμενη ισχύ, θα ζητηθεί από το ΥΠΕΝ πρόσθετη ισχύ ή π.χ θα εκτοπιστεί το τελευταίο έργο της διαγωνιστικής διαδικασίας; Δεν θα συνεχίσουμε τις υποπεριπτώσεις του εν λόγω παραδείγματος αλλά είναι αναγκαίο να υπάρξουν οι ανάλογες διατάξεις για την διαδικασία που θα ακολουθηθεί σε ενδεχόμενες ενστάσεις.

 

 

 

Με εκτίμηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της

ΠΟΣΠΗΕΦ

 

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

To email σας δεν θα δημοσιευθεί.Υποχρεωτικά πεδία * *

*

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.