Αρχική / ΓΕΝΙΚΑ / Νέες ρυθμίσεις για διευκόλυνση της ρευστότητας στην αγορά ενέργειας, λόγω της πανδημίας

Νέες ρυθμίσεις για διευκόλυνση της ρευστότητας στην αγορά ενέργειας, λόγω της πανδημίας

Νέες ρυθμίσεις, για να ενισχυθεί η ρευστότητα στην ελληνική αγορά ενέργειας, τίθενται σε εφαρμογή, σε συνέχεια των μέτρων για την άμβλυνση των συνεπειών που επισύρει η  πανδημία του κορονοϊού COVID-19.

Με την τελευταία Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία ήδη δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Α 84/13.4.2020), θεσπίζεται η δυνατότητα να συνάψει ο ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ δάνειο, για να αναπληρώσει τυχόν έλλειμμα του Ειδικού Λογαριασμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΕΛΑΠΕ), και παρέχεται η ευκαιρία σε προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου να διακανονίσουν μέρος των οφειλών τους.

Αναλυτικά, βάσει των διατάξεων που επεξεργάστηκε και εισηγήθηκε το υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, τίθενται σε ισχύ τα ακόλουθα:

1. Ο ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ υποχρεούται να προβεί άπαξ στη σύναψη βραχυπρόθεσμου δανείου, με αναγνωρισμένο πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό, με σκοπό την κάλυψη εσόδων του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου (ΕΛΑΠΕ), τα οποία (έσοδα) προέρχονται από το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ). Η αναπλήρωση των εσόδων θα αφορά το χρονικό διάστημα έως και τις 30 Ιουνίου 2020. Το σχετικό αίτημα δανειοδότησης δύναται να υποβληθεί από τον ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ οποτεδήποτε εντός του τρέχοντος έτους, ύστερα από σχετική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του.

Το ποσό του δανείου: (α) ορίζεται κατ΄ ανώτατο όριο από τον ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ, με βάση την εκτίμησή του για τα προσδοκώμενα έσοδα του Ειδικού Λογαριασμού από το εισφερόμενο σε αυτόν ΕΤΜΕΑΡ κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, δηλαδή έως και τις 30 Ιουνίου 2020, (β) χρησιμοποιείται για να αναπληρώσει ισόποσα τα μη ανακτηθέντα έσοδα του Ειδικού Λογαριασμού, με πίστωση αυτού, (γ) εξοφλείται από τη σταδιακή ανάκτηση των σχετικών ποσών από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι τόκοι και τα έξοδα διαχείρισης του δανείου επιβαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ Διασυνδεδεμένου Συστήματος (ΕΛΑΠΕ).

Αξίζει να σημειωθεί ότι, βάσει των ανανεωμένων εκτιμήσεων του ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ, όπως αυτές αποτυπώνονται στο τελευταίο δελτίο του, ο Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ στο τέλος του τρέχοντος έτους θα παρουσιάσει έλλειμμα 110,09 εκατ. € ευρώ, εάν υπολογιστεί η ανάγκη για το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού ασφαλείας 70 εκατ. €. Εάν δεν προσμετρηθεί η ανάγκη για το σχηματισμό αυτού του αποθεματικού, ύψους 70 εκατ. €, τότε το έλλειμμα προβλέπεται να περιοριστεί σε 40,09 εκατ. €.

2. Δίνεται η δυνατότητα στους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου να διακανονίσουν μέρος των οφειλών τους, οι οποίες αφορούν στις ρυθμιζόμενες χρεώσεις προς τους Διαχειριστές των Συστημάτων Μεταφοράς και Δικτύων Διανομής Ηλεκτρισμού (ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ) και φυσικού αερίου (ΔΕΣΦΑ, ΔΕΔΑ, ΕΔΑ Αττικής, ΕΔΑ ΘΕΣΣ), καθώς και προς τον Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ).

Η ρύθμιση αυτή κρίθηκε σκόπιμη ως αποτέλεσμα των μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας και της αναστολής λειτουργίας πολλών σημείων εξυπηρέτησης πελατών, προκειμένου να αποτραπεί η διασπορά του κορονοϊού.

Εάν ληφθεί υπόψη ότι, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, το 50% και πλέον των λογαριασμών ενέργειας εξοφλείται σε φυσικά σημεία (γκισέ τραπεζών, καταστήματα, ΕΛΤΑ κ.ά.), ήδη παρατηρείται καθυστέρηση εξόφλησης των λογαριασμών ρεύματος και φυσικού αερίου, μέσω των οποίων οι προμηθευτές εισπράττουν τις χρεώσεις αυτές και τις αποδίδουν στη συνέχεια στους διαχειριστές.

Οι χρεώσεις που εμπίπτουν στην εν λόγω ρύθμιση είναι το Ειδικό Τέλος Μείωσης Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ), οι Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ), οι Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος και Δικτύου (για τον κλάδο ηλεκτρισμού) και οι Χρεώσεις Μεταφοράς, Διανομής και Χρήσης Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (για τον κλάδο φυσικού αερίου).

Για τα τιμολόγια που είναι πληρωτέα έως τις 31 Μαΐου, οι προμηθευτές, εφόσον  εξοφλήσουν εμπρόθεσμα το 70% της καθαρής αξίας, πλέον του συνόλου του ΦΠΑ, κάθε τιμολογίου που είναι πληρωτέο έως στους διαχειριστές, μπορούν να διακανονίσουν την εξόφληση του υπόλοιπου 30% σε τέσσερις (4) άτοκες μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση θα καταβάλλεται ένα μήνα μετά την εξόφληση του αρχικού ποσού.

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εξόφλησης του αρχικού ποσού, όπως και μη εμπρόθεσμης εξόφλησης οποιασδήποτε εκ των καταβλητέων δόσεων, δεν εφαρμόζεται ή διακόπτεται ο διακανονισμός αντίστοιχα και καθίσταται αμέσως ληξιπρόθεσμο και απαιτητό το σύνολο της οφειλής.

Για την εφαρμογή του ρύθμισης, ο προμηθευτής ενημερώνει εγγράφως τον αρμόδιο διαχειριστή και υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση, με κοινοποίηση στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), ότι επιθυμεί διακανονισμό εξόφλησης των σχετικών τιμολογίων, λόγω των περιοριστικών μέτρων για την αποφυγή της διασποράς του κορονοϊού COVID-19 και της συνακόλουθης μείωσης της εισπραξιμότητάς τους.

3 ΣΧΟΛΙΑ

  1. Παπακυριακού Γιάννης

    Δεν αντιλαμβάνομαι γιατί η λύση που προτάθηκε πρέπει να επιβαρύνει τον ΔΑΠΕΕΠ με τόκους τους οποίους θα πληρώσουν οι παραγωγοί από ΑΠΕ. Προφανώς και είναι η εύκολη λύση.
    Θα ήταν πιο λογικό είτε οι προμηθευτές να πληρώσουν τους τόκους που θα επιβαρυνθεί ο ΔΑΠΕΕΠ, είτε οι ίδιοι οι προμηθευτές (η καλύτερη λύση) να λάβουν χαμηλοτοκα επιδοτούμενα δάνεια, προκειμένου να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις τους.

  2. Πολύ καλή επιλογή. Αντί να δοθούν δάνεια σε προμηθευτές, δανείζεται ο ΔΑΠΕΕΠ – προφανώς με εγγύηση του Δημοσίου – και οι προμηθευτές θα πληρώσουν με δόσεις τα χρήματα που τώρα δεν μπορούν να εισπράξουν από καταναλωτές.

  3. Συγχαρητήρια στη Διοίκηση του ΔΑΠΕΕΠ που έδειξε απίστευτης ταχύτητας αντανακλαστικά .

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

To email σας δεν θα δημοσιευθεί.Υποχρεωτικά πεδία * *

*

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.